Kome će na Sudnjem danu pripasti dva Dženneta?

Kaže Uzvišeni Alah:
„A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“ (Er-Rahman, 46.)

Imam Ibn Kesir je rekao sljedeće:
‘(Što se tiče) riječi Uzvišenog: („A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva privoja“) – ovaj ajet spada u uopćene ajete, kako kažu Ibn Abbas i drugi. Uzvišeni Allah kaže: („A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao“) – misli se na stajanje na Sudnjem danu.

„ …I dušu od prohtjeva uzdržao“ (En-Nazi’at, 40.)

Na njega dunjaluk nije puno uticao, znajući da je ahiret vječan i bolji. Stoga on obavlja svoje dužnosti i kloni se Allahovih zabrana, a kao takav dobiva dva Dženneta (bašče) od svoga Gospodara.

Tako Buharija, radijellahu anhu, navodi od Abdullaha ibn Kajsa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Imaju dvije Džennetske bašče u kojima će posuđe i sve ostalo biti od srebra i dvije bašče u kojima će posuđe i sve ostalo biti od zlata. Između tih dženetlija i gledanja njihovog Gospodara bit će samo ogrtač Allahove Preuzvišenosti na Njegovom licu u Džennetu Adna.“

Ovaj hadis navode svi poznati muhaddisi, osim Ebu Davuda. Ibn-Džerir navodi od Ebu Ed-Derda’a da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana učio ajet:
„A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“, pa je(Ebud-Derda’a) upitao:
– „Čak iako bi počinio blud ili ukrao?“
– Poslanik opet prouči: „ …a onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“, a on opet upita:
– „Čak iako bi počinio blud ili ukrao?“, a Poslanik opet prouči:
– „ …a onome ko se bude bojao stajanja pred Gospodarom svojim pripast će dva perivoja.“
On ponovo upita:
– „Čak iako bi počinio blud ili ukrao?“
Tada Poslanik reče: „Pa makar se to ne svidjelo Ebud-Derda’u.“

Od Ebud-Derda’a se o ovome prenosi i mevkuf hadis, gdje kaže:
„Zaista, onaj ko se boji Allaha neće ni činiti zinaluk, niti krasti.“

Pošto je ovaj ajet uopćen, odnosi se i na ljude i na džinne, te je jedan od najčvršćih dokaza da će i džinni vjernici i bogobojazni od njih ući u Džennet.’

Iz tefsira Ibn Kesira (7/500)
Izvor:menhedz.com/

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Sramote Sudnji Dan

Ako želiš da ti Uzvišeni Allah pokrije sramote na Sudnjem danu, onda se drži ovih uputstava:

Ovo su djela koja te vode do uzvišenog stepena – da te Allah ne osramoti …

error: Oo !!