Kome će na Sudnjem danu pripasti dva Dženneta?

Kaže Uzvišeni Alah:
„A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“ (Er-Rahman, 46.)

Imam Ibn Kesir je rekao sljedeće:
‘(Što se tiče) riječi Uzvišenog: („A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva privoja“) – ovaj ajet spada u uopćene ajete, kako kažu Ibn Abbas i drugi. Uzvišeni Allah kaže: („A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao“) – misli se na stajanje na Sudnjem danu.

„ …I dušu od prohtjeva uzdržao“ (En-Nazi’at, 40.)

Na njega dunjaluk nije puno uticao, znajući da je ahiret vječan i bolji. Stoga on obavlja svoje dužnosti i kloni se Allahovih zabrana, a kao takav dobiva dva Dženneta (bašče) od svoga Gospodara.

Tako Buharija, radijellahu anhu, navodi od Abdullaha ibn Kajsa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Imaju dvije Džennetske bašče u kojima će posuđe i sve ostalo biti od srebra i dvije bašče u kojima će posuđe i sve ostalo biti od zlata. Između tih dženetlija i gledanja njihovog Gospodara bit će samo ogrtač Allahove Preuzvišenosti na Njegovom licu u Džennetu Adna.“

Ovaj hadis navode svi poznati muhaddisi, osim Ebu Davuda. Ibn-Džerir navodi od Ebu Ed-Derda’a da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana učio ajet:
„A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“, pa je(Ebud-Derda’a) upitao:
– „Čak iako bi počinio blud ili ukrao?“
– Poslanik opet prouči: „ …a onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“, a on opet upita:
– „Čak iako bi počinio blud ili ukrao?“, a Poslanik opet prouči:
– „ …a onome ko se bude bojao stajanja pred Gospodarom svojim pripast će dva perivoja.“
On ponovo upita:
– „Čak iako bi počinio blud ili ukrao?“
Tada Poslanik reče: „Pa makar se to ne svidjelo Ebud-Derda’u.“

Od Ebud-Derda’a se o ovome prenosi i mevkuf hadis, gdje kaže:
„Zaista, onaj ko se boji Allaha neće ni činiti zinaluk, niti krasti.“

Pošto je ovaj ajet uopćen, odnosi se i na ljude i na džinne, te je jedan od najčvršćih dokaza da će i džinni vjernici i bogobojazni od njih ući u Džennet.’

Iz tefsira Ibn Kesira (7/500)
Izvor:menhedz.com/

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Tri puta ga izbacivala zemlja iz mezara zbog grijeha koji je počinio!

Čovjeka izbacivala zemlja tri puta iz mezara zbog ovoga što je učinio:U pouzdanom predanju koje …

error: Oo !!