Pronalazak Nuhove a.s. lađe. Pobijanje biblijske verzije, a potvrda Kur’anskih dokaza:

Šta potvrđuje pronalazak Nuhove lađe?

Pitanje
Čuo sam za vijest da je Nuhova, a.s., lađa pronađana prije nekoliko godina, što je samo potvrdilo ono sa čim je došao Kur’an, a protuslovilo Biblijskoj verziji priče o Nuhu, a.s. Da li je ovo tačno?

Odgovor
Hvala Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: ´Luđak!´- i Nuh je onemogućen bio. I on je Gospodara svoga zamolio: ´Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!´ I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, i učinila da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale kako je određeno bilo, a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj koja je plovila pod brigom Našom, – nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio. I Mi to ostavismo kao pouku, – pa ima li ikoga ko bi pouku primio? I kakve su bile kazne Moje i opomene Moje!” (El-Kamer, 9-16)

Ibn-Kesir tumačeći ajet :”I Mi to ostavismo kao pouku, – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?” kaže slijedeće: ”Sam čin potopa je ostavljen kao pouka. Drugi su mišljenja da je lađa ta koja je ostala kao opomena i znak onima koji su došli nakon Nuhovog, a.s., naroda kako bi iz toga izvukli pouku i prestali utjerivati poslanike u laž. Katade, r.a., kaže: ”Allah, dž.š., je sačuvao lađu u mjestu Bakurda (mjesto u današnjem Iraku) kao znak i pouku, tako da su je imali priliku vidjeti neki od prvih muslimana od ummeta Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Koliko je samo lađi koje su nakon nje sagrađene, a koje su davno prahom postale!” Izgleda da je ovdje više riječ o kategoriji lađa, a ne o određenoj lađi, što se može zaključiti na osnovu drugih ajeta:
“Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze.” (Ja sin, 41-42)

“Mi smo vas, kad je voda preplavila sve, u lađi nosili da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.” (El-Hakka, 11-12) Zbog toga je i rečeno ovdje: ”…pa ima li ikoga ko bi pouku primio?”
Tumačeći ajet: ”I Mi to ostavismo kao pouku…” Ibn-Kesir navodi tri mišljenja o pitanju predmeta pouke:
Značenje ajeta je: I Mi ostavismo ovu pripovijest kao pouku onima koji budu došli nakon njih.
Značenje ajeta je: I Mi ostavismo Nuhovu, a.s., lađu kako bi je vidjeli narodi koji će doći poslije njega i kako bi uzeli pouku iz spašavanja vjernika i uništavanja nevjernika.
Njegovo značenje je: I Mi ostavismo lađe na Zemlji i podučismo čovjeka kako da ih gradi, ne bi li uzeo pouku iz te blagodati prema njemu i iz činjenice kako je Allah, dž.š., sačuvao Nuove, a.s., potomke nakon potopa u jednoj takvoj lađi čija gradnja nije ostala tajna za njih.

Bez obzira koje od ovih mišljenja bilo najispravnije, moramo konstatirati da otkriće Nuhove, a.s., lađe ne dolazi u koliziju ni s vjerom ni sa zdravim razumom, pošto nema smetnje da se dio čovječanstva upozna s njom nakon Nuha, a.s., kako bi im ona bila znak i pouka. Ali ovdje ostaje problem naučnog dokazivanja i identificiranja lađe koja se pronađe da li je zaista u pitanju Nuhova, a.s., lađa? Neće se povjerovati svakoj osobi koja pronađe stari brod i tvrdi da se radi o Nuhovoj, a.s., lađi. Allah, dž. š., najbolje zna.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 78 str.

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Akademik Suad Kurtćehajić o dokazima da su današnji bosanski Srbi i Hrvati bili Bošnjaci!

U Bosni nisu bili Srbi i Hrvati,nego Bošnjaci različitih konfesija odnosno muslimani,pravoslavci i katolici.Izvori koji …

error: Oo !!