Po hadisu, šta ćemo biti dužni prema Isau (Isusu) a.s. kada se pojavi pred Sudnji dan

Poslanstvo ovog velikog Božijeg poslanika, Isusa Mesije (mir nad njim), i poruka sa kojom je poslat

Islam smatra Mesiju Isusa jednim od najpobožnijih ljudi koji su hodali Zemljom.
„…i Zekerija, i Jahja, i Isusa, i Iljasa – svi su oni bili dobri.“ (Kur’an 6:85)

Poslanik Isus, kao Marijin sin, je potomak jedne blagoslovene i časne porodice: „Allah je odabrao Adama, i Noja, i Avramovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svetom – sve porod jedan od drugog – a Allah sve čuje i sve zna.“ (Kur’an 3:33-34)

Islamska učenja cenila su ovog uvaženog Allahovog poslanika i muslimani nisu posustali tokom proteklih četrnaest vekova u tome. Poslanik Muhamed, mir nad njim, rekao je:

„Kada posvedočite da niko ne sme biti obožavan osim Allaha, jedinog koji nema druga, i to da je Muhamed Njegov sluga i Njegov poslanik, i da je Isus Allahov sluga i Njegov poslanik i Njegov dar kojom je darovao Mariju kao dušu koju je On stvorio, i da je Raj istina, i da je Pakao istina, Allah će ga uvesti u Raj sa delima koja je uradio, čak iako su ta dela bila mala.“ (Hadis)

Zavera protiv Isusa
Kada su se ljudi udružili da ga ubiju, Allah je učinio da drugi čovek zaliči baš na Isusa: „I nevernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to ume najbolje.“ (Kur’an 3:54).

Shodno tome, vojnici su tog čoveka uhapsili, misleći da je on bio Isus i razapeli ga umesto njega. „i zbog reči njihovih: „Mi smo ubili Mesiju, Isusa, sina Marijinog, Allahovog poslanika!” A nisu ga ni ubili ni razapeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.“ (Kur’an 4:157-158)

Stoga, Allah je sačuvao svog dragog Poslanika, Isusa Hrista od ove zavere.

Isus će se vratiti
Jedan od glavnih znakova koji će prethoditi Sudnjem danu je da će Allah poslati Isusa Hrista, mir nad njim, na ovaj svet. Poslanik Muhamed, mir nad njim, je rekao: „Isus će se spustiti u Damasku, pored belog minareta.” (Hadis)

Takođe je rekao: „Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, Marijin sin će se spustiti među vas kao pravedni sudija.“ (Hadis) Tokom tog vremena, korisni ciljevi biće postignuti od strane njega, poput širenja pravde na ovom svetu. (mir i blagoslov nad njim) Kada je Poslanik Muhamed pomenuo da će se Isus vratiti rekao je :„…Prenesite mu moje pozdrave…“ (Hadis)

Njegova konačna i stvarna smrt
Poslanik Muhamed (mir i blagoslov neka je nad njim), rekao je: „Ja sam od svih ljudi najbliži Isusu, sinu Marijinom, zato što nije bilo Poslanika između nas dvojice…“ (Hadis)

Onda je pomenuo da će njegov silazak biti pred Smak sveta , rekavši: „… I on će ostati dok god Allah bude želeo, onda će umreti, a muslimani će obaviti pogrebnu molitvu za njega i sahraniti ga.“ (Hadis)

dr Abdullah Al-Qenaei
www.glad-tiding.com
Imejl: a_alqenaei@hotmail.com
Tviter @DrABQ

Preuzeto sa: www.pozivistine.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Sramote Sudnji Dan

Ako želiš da ti Uzvišeni Allah pokrije sramote na Sudnjem danu, onda se drži ovih uputstava:

Ovo su djela koja te vode do uzvišenog stepena – da te Allah ne osramoti …

error: Oo !!