Lijepo i polako uzimajte abdest, jer abdeska voda dok perete svoje organe ima posebno značenje za vas

Ne budi nemaran dok abdestiš

Ovo je iskren savjet onima koji se smiju, pričaju i ogovaraju druge ljude dok uzimaju abdest, i koji su inače nemarni prema svome abdestu.

Naime, otac je upitao svoga sina: ”Sine, kako ti uzimaš abdest?”

Sin je hladno odgovorio: ”Onako kako abdest uzimaju i svi drugi muslimani.”

Otac je prasnuo u smijeh, a zatim je rekao: ”A kako svi muslimani uzimaju abdest?”

Sin je rekao: ”Oče, muslimani uzimaju abdest onako kako i ti uzimaš abdest.”

Otac je malo zašutio, a onda je ozbiljnim tonom rekao: ”Sine, volio bih da si u pravu, ali, što se mene tiče, ja uzimam abdest u posebnom duhovnom stanju i osjećam užitak i zadovoljstvo u toku abdesta, u tom zadovoljstvu je slast, a u slasti je ljepota, uzvišenost, suptilnost i mnoga druga značenja koja ispunjavaju moju dušu i koja me čine poniznim i skrušenim u toku namaza.”

U tom trenutku sinu se pojavilo stotinu upitnika iznad glave, ali mu otac nije dao vremena da postavlja pitanja, već je nastavio sa svojim savjetom, rekavši: ”Sada ću ti citirati hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da ga možeš pažljivo promotriti i razmišljati o njegovim uzvišenim značenjima.

Naime, Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Kada musliman ili mu’min abdesti, pa opere svoje lice, sa njegovog lica, zajedno sa vodom, ili sa posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio očima (gledajući u haram); kada opere svoje ruke, sa njegovih ruku, zajedno sa vodom, ili sa posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio rukama; kada opere svoje noge, sa njegovih nogu, zajedno sa vodom, ili sa posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio koračajući prema grijehu, tako da on nakon abdesta izađe čist od grijeha.’ (Muslim)

Ako pažljivo proučiš ovaj hadis, tada ćeš u abdestu pronaći slast i zadovoljstvo i osjetit ćeš da voda kojom pereš svoje dijelove tijela nije ništa drugo do svjetlost kojom pereš svoje srce u stvarnosti.”

Nakon toga sin je rekao: ”O, kako sam mogao zapostaviti ova veličanstvena značenja abdesta?! Umjesto toga, za mene je abdest bio rutinsko pranje propisanih dijelova tijela i ja nakon abdesta nikada nisam izašao sa ovakvim značenjima.”

Na to je otac, sav radostan, rekao: ”Sine, ako na ovaj način pristupiš abdestu, osjetit ćeš da se tvoje srce puni mnogim veličanstvenim duhovnim značenjima, sa kojima će tvoje srce postati uglačano i čisto, a sve ovo nije ništa drugo nego priprema za namaz i razgovor sa Svemilosnim Gospodarom i Uzvišenim Tvorcem, Allahom, dželle šanuhu. Stoga, nastoj da tvoje srce bude na ovaj način prisutno prilikom svakog abdesta, i to će ti, ako Bog da, donijeti više skrušenosti u namazu.”

Sin je rekao: ”Ovo je, dakle, razlog da obnavljam abdest za svaki namaz makar i imao abdest, jer je to svjetlo na svjetlo, veličanstvena značenja koja porađaju nova veličanstvena značenja.”

Otac je rekao: ”Ne samo to, već je ovo razlog da uvijek čuvaš abdest i da abdestiš kad god izađeš iz svoje kuće kako bi se, čistim srcem punim ovih uzvišenih značenja, suočio sa životom i njegovim izazovima.”

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Niko od vas neće uzeti abdest, pa ga upotpuniti, a zatim izgovoriti: ‘Ešhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdullahi ve resuluhu!’ – ‘Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!’, a da mu se neće otvoriti svih osam džennetskih kapija, da uđe na koju hoće u Džennet.” (Muslim)

Milostivi Allahu, učini da budemo od onih koji se često kaju i koji se mnogo čiste!

Izvor: saff.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Evo šta se desilo u jednom tržnom centru: „Vi muslimani ste prljavi! Perete noge gdje mi peremo lice!“

Najjača poruka: Kako je čovjek začepio usta nezadovoljniku, koji mu je prigovarao zbog uzimanja abdesta: …

error: Oo !!