Zbog čega su i meleci plakali nakon smrti ove djevojke (priča šejha koji je došao u kuću djevojke koja je preselila na Ahiret)

Kad i meleki zaplaču

Bijaše jedna djevojka koja je studirala vjerske znanosti na jednom od univerziteta zemalja u Zaljevu. Imala je umilana glas i Kur’an bi učila svako veče. Slušati je kako uči bio je pravi ugodjaj za mu’mina. I njena majka bi, svako veče, stala pred vrata sobe svoje kćeri, slušala je dok uči Kur’an i uživala u njenom milozvučnom glasu.

Dani su tako prolazili, sve dok se, Allahovom odredbom, djevojka ne razbolje. Porodica je smjesti u bolnicu i tu ju je, nakon nekoliko dana zadesila smrt.

Vijest iz bolnice teško je pogodila porodicu. Posebno teško bijaše njenoj majci. Prvi dan žalosti bio joj je kao godina. Tuga je parala njeno srce. Kada su se, na kraju dana, razišli svi koji su došli na žalost, majka je ustala i krenula prema sobi svoje kćerke. Bijaše jedan sat po ponoći. Dok se približavala vratima njene sobe čula je glas koji ju je asocirao na tihi plač. Čuli su se mnogi glasovi.

Ona se uplašila i nije smjela ući u sobu. U sabah je izvijestila porodicu o tome šta je te noći čula iz sobe svoje kćerke. Ukućani su se uputili u tom pravcu, ušli u sobu, ali u sobi ništa ne nadjoše. Sljedeću noć, u isto doba, majka je otišla do kćerkine sobe i čula isto. Obavijestila je muža o onome što joj se ponovilo, a on joj je kazao: „Pred sabah ćemo otići i uvjeriti se! Možda ti se ti glasovi pričinjavaju?! Otišli su i uvjerili se da se tamo ništa ne dešava.

No, majka je bila kod učiteljice. Ona joj je predložila da ode jednom od šejhova (alima, učenjaka u vjeri, op. red.) i izvijesti ga o onome što se dogodilo. Majka je poslušala savjet svoje prijateljice te izvijestila šejha o onome sto se dogodilo. Šejh se tome iznenadio i kazao: „Želim da dodjem do vas i budem prisutan u to vrijeme u vašoj kuci“ Šejh je došao do njih i svi se zaputiše prema sobi umrle djevojke.

Već su ga bili obavjestili o tome da je djevojka učila Kur’an svako veče. Kada se šejh približio sobi, čuo je glas koji je čula i djevojčina majka i zaplakao. Članovi porodice su ga upitali: „Šta te je rasplakalo?“

„Šejh je, glasom punim tuge, odgovorio: „Allahu ekber! Ovaj glas je plač meleka. Doista su meleki i svaku noć silazili i slušali učenje Kur’ana vaše kćerke, a sada su izgubili glas koji su slušali i u kojem su uživali. Allah je najveći, Allah je najveći! Neka joj je sretno zbog deredže koju je stekla kod Allaha.“

Preuzeto sa: facebook.com/notes/strpljiv-budi-allah-voli-strpljive

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

NA DAN BAJRAMA, MELEKI SE SPUSTE NA ZEMLJU I DOZIVAJU GLASOM KOJI ČUJU SVA STVORENJA OSIM LJUDI I DŽINNA…

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa da je Poslanik, sallallahu alejhi …

error: Oo !!