Uvijek neko diže vjernike iz prvog saffa da bi napravio mjesto sebi i nekim “važnim” gostima. Ko treba klanjati u prvom saffu?

Često se dešava da imami ili neko iz džemata ovo rade

Pitanje: Esselamu Alejkum!

Često se dešava da imami ili neko iz džemata diže vjernike, najviše omladinu iz prvog saffa da bi napravio mjesto sebi i nekim “važnim” gostima.

Allah dž.š. mi je svjedok da se ne guram nikad naprijed, ali kad dođem prvi popunjavam saffove u džamiji od prvog saffa sa sredine, kao što je to u hadisu preporučio Poslanik a.s.

Kako da postupim ako dođem u situaciju da me neko uhvati za rame i potegne iz saffa?
Odgovor: Esselamu alejkum!

U prvom saffu, u sredini iza imama, trebaju biti ugledni članovi džemata koji mogu zamijeniti imama u slučaju potrebe. “Neka iza mene klanjaju učeni i sposobni!” – navodi se u jednom hadisu.

Prema tome, ukoliko ne spadate u spomenutu kategoriju klanjača, preporučili bismo Vam da potražite prazno mjesto u džamiji mimo spomenutog.

Ima slučajeva da pojedinci zauzimaju mjesto u prvom safu, čak i neposredno iza imama, a onda nakon selama žure da napuste džemat bihuzureći ostale džematlije tokom prolaska kroz safove. Ne smeta da propustite u saff ispred sebe starije i uglednije ljude.

To je na tragu hadisa: “Nije od nas ko ne poštuje starije ljude, niti onaj ko nije milostiv prema mlađima.”

Odgovorio: Prof. dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Onaj ko pješke krene na džumu… Trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume:

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. …

error: Oo !!