Cijeli život klanjao, ali zbog ove rečenice neće ući u Džennet

500 godina klanjao, i opet neće odmah ući u Džennet

Postoji predaja po kojoj će na Kijametskom danu biti pozvan jedan pobožnjak, koji će biti upitan:” Kako je bilo tvoje stanje na dunjaluku?” On će reći:

“Pet stotina godina sam ibadet činio na jednom ostrvu i u toj mojoj samoći jedini razgovor mi je bio zikr (spominjanje Allaha) i obavljanje namaza. Na kraju sam i umro na sedždi”.Uzvišeni Allah će mu reći:”
Istinu si rekao. Mojom milošću, uniđi u džennet!

“On će reći: ” Ne time, (milošću) već mojim djelom”. Allah će reći:”
Hajde da ti svedemo račune! Ko ti je dao snagu da na ostrvu pet stotina godina činiš ibadet, klanjajući i posteći?”On će reći: “Ti si mi to dao, Gospodaru”. Allah (dž.š.) će ga ponovo pitati:”

Ko ti je dao da nikne i rađa nar (mogranj) na tom ostrvu,što ti je bila svakodnevna hrana?
“On će reći: “Ti, Gospodaru

“.Allah, dž.š., će ga pitati:” Ko je dao da na tom ostrvu provrije izvor čiju vodu si koristio?”On će reći: “Ti, Gospodaru”.Allah, dž.š., će ga pitati:”

Ko ti je uslišio tvoju dovuu kojoj si Me molio da te usmrtim u vrijeme kad si Mi na sedždi?

“On će reći: “Ti, Gospodaru”.Tada će mu djela biti stavljena na Mizan pa će se pokazati da sav taj njegov ibadet od petstotina godina nije dovoljan da otplati očni vid, kao jedan od brojnih darova Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah će reći:”

Vodite ga u džehennem! “Zatim će narediti da ga sa određene etape tog puta vrate, pa će mu Uzvišeni, smijući se, reći:” Mojom milošću uniđi u džennet! Bio si divan rob…

Pripremio: Amir Beširević

novihorizonti.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Onaj ko pješke krene na džumu… Trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume:

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. …

error: Oo !!