VrijednostiEuze
Vrijednosti Euzubille

Koristi učenja Euzubille, i kada je ono naređeno učiti

Zbog čega je naređeno učenje euzubille

Učenje isti’aze, a posebno prije učenja Kur’ana, ima svoja značenja i koristi.Prva korist: učač se treba prisjetiti i razmisliti o slučaju koji se desio u vezi sa šejtanom.

Postao je prokleti šejtan nakon što je bio među časnim melecima. Uzoholio se i postao nevjernil.

Učač se toga treba prisjetiti, pa očistiti svoju namjeru prije učenja Kur’ana kako bi bio u stanju sprovesti Allahove naredne i kloniti se Njegovih zabrana koje se navode u Kur’anu.

U suprostavljanjiu Kur’anu je udaljavanje od Allaha, proklestvo, neposlušnost i nevjerništvo, a sve to vodi ka vječnom boravku u vatri.

Druga korist: kod čovjeka su prisutne njegove ideje i misli njegove duše kao i šejtansko došaptavanje. Kada je to prisutno, srce je odsutno i ne može osjetiti slast Allahovog govora.

Stoga mu se naređuje isti’aza i čišćenje nefsa i srca od šejtanskih vesvesa, kako bi mu se manifestiralo svjetlo Kura’ana.

Treća korist: u svakoj kur’anskoj riječi nalaze se značenja koja mogu shvatiti srca i oči koja su čista od prljavština loših misli i vesvesa, a koja su naoružana isti’azom.

Euzubilla je, dakle, naređena kako bi čovjek mogao da se koncetriše na Kur’an dok ga uči i mirnog uma razmišlja o njegovim ajetima.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ključni momenat razilaženja sa pravoslavnim učenjem – Kakav je bio Isusov završetak?

U kazivanjima o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena …

error: Oo !!