Ovo sam morala postaviti, iz straha od Allaha, jer ne znamo da li će nam Allah oprostiti. Zbog čega mu se zmija omotala oko tijela za vrijeme gasula

A kako bi nas tek trebalo biti strah da Mu nikako ne padamo na sedždu.

Za ovog čovjeka kažu da nije namaz obavljao za života i da mu je Allah poslao zmiju u gasulhanu, koja se omotala oko njegovog vrata da mu je lice pocrnilo i da se nije htjela odvojiti od njega i na kraju su ga ukopali s njom.

Uzvišeni Gospodaru, ne dozvoli našim srcima da skrenu kad si nam već na pravi put ukazao. Uputi sve svoje dobre robove i ne uzmi naše duše dok njima ne budeš zadovoljan!

Čuvajmo svoj namaz, on nam uzima svega pola sata od cijelog dana. Čuvajmo namaz, jer doći će vrijeme kad ćemo htjeti klanjati, a nećemo moći.

Preuzeto sa facebook profila Tesnim Rizvić / bosnjaci.agency

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Onaj ko pješke krene na džumu… Trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume:

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. …

error: Oo !!