”Među vama je rob koji mi je nepokoran već 40 godina”

40 godina bio nepokoran Allahu, pa ga Gospodar opet nije osramotio

Prenosi se da je Allahov Poslanik Musa a.s., jedne prilike sa svojim narodom, kojeg je bilo 70 hiljada, u pustinji molio Uzvišenog Allaha za kišu, jer su bile velike suše.

Međutim, nebo tada posta još čišće, a Sunce ugrija još jače. Musa a.s. se začudi i upita svoga Gospodara za razlog tome. Allah swt mu objavi: ” Medju vama je rob koji mi je nepokoran već 40 godina .”

Musa a.s. se obrati tom čovjeku koji se nalazio u skupini naroda: “ O ti nepokorni robe, koji griješiš prema Allahu dž.š. 40 godina, istupi iz naših redova jer zbog tebe nam je uskraćena kiša .”Tada grješni rob pogleda desno i lijevo i nevidje da iko istupi, nakon čega shvati da je on ta tražena osoba, pa reče u sebi:

“Ako istupim pred ovim ljudima, biću osramoćen, a ako ostanem medju njima, zbog mene će im biti uskraćena kiša .” Pa uvuče glavu u svoju odjeću, kajući se za svoja djela, rekavši: ” Bože moj, griješio sam prema tebi 40 godina, sada Ti dolazim pokoran, pa primi moje pokajanje.” Poslije toga se proli obilna kiša.

“Bože moj, zbog čega nam spusti kišu, a niko od nas ne istupi?” reče Musa a.s. A Allah swt mu objavi: ”O Musa, dao sam vam kišu zbog onoga zbog kojeg Sam vam je zabranio. Musa a.s reče: “ Bože moj, pokazi mi tog pokornog roba .” “O Musa, Ja ga nisam osramotio kada Mi je bio nepokoran, pa zar da ga osramotim sada kada Mi je pokoran ” – reče Allah dž.š.”

Izvor: n-um/facebook

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ako posjeduješ ove osobine, onda si džennetlija:

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji ljudi …

error: Oo !!