Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu:

Dva grijeha zbog kojih će čovjek biti kažnjen na dunjaluku:

U hadisu koji je zabilježio imam Taberani, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu. Prvi grijeh jest…

Nasilje, a drugi grijeh jest neposlušnost roditeljima.” Onaj koji čini ova dva grijeha, neka očekuje kaznu još na ovom svijetu, a kako će mu biti na ahiretu, to samo Allah zna.

Čovjek koji čini zulum prema nekom drugom, kao naprimjer muž prema supruzi, neka očekuje kaznu u obliku bolesti ili siromaštva, ili da će on biti žrtva zuluma koji će nad njim počiniti neko ko je jači i snažniji, ili da će njegovoj kćerki njen muž činiti zulum.

Slično može očekivati i onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, a kazna mu može biti da njegova djeca neće biti poslušna njemu. Kazna može biti u raznim oblicima, međutim, Uzvišeni Allah sigurno će mu dati neku kaznu i doživjet će nešto što mu neće biti drago, a kako će mu biti na ahiretu, to samo Gospodar svjetova zna.

Zato, braćo i sestre, čuvajmo se činjenja nasilja drugima i čuvajmo se neposlušnosti roditeljima, jer Onaj koji uvijek motri nad nama i u čijoj su ruci naši životi i sudbine, obećao je da će zbog ovih grijeha požuriti da kazni čovjeka još na ovom svijetu.

Sa predavanja hfz. Abdurrahmana Kuduzovića

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ako posjeduješ ove osobine, onda si džennetlija:

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji ljudi …

error: Oo !!