Nadnaravna moć Kur’ana – Vid mu se vraća kad uči Kur’an

Doista kad god poželim da učim iz Kur’ana, moj vid mi se vrati

Ebu a-Zahirijja prenosi:

‘Otišao sam u Tarsus i ušao kod Muavije al-Esveda nakon što je oslijepio.U njegovoj kući sam vidio Mushaf na zidu pa mu rekoh:’ Allah ti se smilovao.Mushaf a ti ne vidiš?’

On odgovori: ‘Brate moj, hoćeš li sačuvati moju tajnu dok ne umrem?’

Rekoh: ‘Da’. On mi zatim reče:’ Doista kad god poželim da učim iz Kur’ana, moj vid mi se vrati’.
(Sijar A’lam an-Nubala, 8/43)

putem-islama

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ključni momenat razilaženja sa pravoslavnim učenjem – Kakav je bio Isusov završetak?

U kazivanjima o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena …

error: Oo !!