Mjesto izlaska životinje koja će se pojaviti pred Sudnji dan

Postoje različita mišljenja u preciziranju mjesta izlaska životinje kao velikog predznaka Sudnjeg dana, evo nekih:

1.Izaći će iz Mekke Mukerreme, iz najvećeg mesdžida.

Ovom u prilog je i Taberanijeva predaja u Evsatu od Huzejfe ibn Usejda – koju smatram direktnom od Resulullaha savs – u kojoj stoji: Izaći će životinja iz najvećeg mesdžida, ljudi će biti pred Mesdžidom, zemlja će se zatresti i pojaviće se pred njima.[1]

Ibn Ujejne kaže: Izaći će kada imam krene na zajednički namaz da im saopšti kako životinja još nije izašla.[2]

2.Biće tri izlaska životinje. Jednom će izaći u pojedinim pustinjskim predjelima pa će se pritajiti, potom u pojedinim selima a onda u Mesdžidul Haremu.[3] [1] Medžmeuz zevaid, 8/7-8

[2] Medžmeuz zevaid, 8/7-8

[3] Hakim bilježi od Huzejfe ibn Usejda kako će biti tri izlaska, potom spominje hadis u cjelosti pa kaže: Ovaj hadis ispunjava uslove Dva šejha ali ga nisu zabilježili. Zehebi je istog mišljenja u djelu: Telhisul Mustedrek, 4/484-485.

Taberani i Hakim također od Huzejfe bilježe: Zaista će životinja tri puta izaći: na krajnjem Jemenu, potom u blizini Mekke a onda iz Mesdžidul Harema, između Hadžerul Esveda i vrata Benu Mahzuma.

Ali u senedu ovog hadisa je Talha ibn Amr el Hadremij, a već smo spominjali izvore ovog hadisa.

[4] Vidi Et Tezkire, 697-698; El Iša’a, 176-177; Levamiul envar, 2/144-146.

religis

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Kad ovo vidite neće vam na um pasti vrućina. Koja je ovo životinja što bježi? / Video

Grad koji je u stanju nanijeti čovjeku velike ozljede… Korisnik عجائب وغرائب الدنيا je postavio …

error: Oo !!