DA LI JE ISPRAVAN NAMAZ OSOBE KOJA NOSI OVO NA SEBI?

Da li je ispravan namaz osobe koja nosi hamajliju

PITANJE: Da li je ispravan namaz čovjeka koji na sebi nosi hamajliju?

ODGOVOR: Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da vješanje hamajlija na kojima je ispisano nešto osim kur’ansldh ajeta ili hadiskih dova nije dozvoljeno.

Kada je riječ o hamajlijama na kojima su ispisani ajeti i vjerodostojne dove iz sunneta, njih je, po preferirajućem mišljenju, zabranjeno nositi, na osnovu općenite zabrane i preventivnog sankcioniranja (sedduz-zeria).

Na ovu našu konstataciju ukazuje izjava Ibrahima Nehaija: «Ashabi i tabiini prezirali su vješanje svih vrsta hamajlija, čak i onih na kojima su ispisani ajeti ili bilo šta drugo.” Svemogući Allah rekao je: «Ako te Allah nekakvom nevoljom pogodi, pa, niko je osim Njega ne može otIdoniti…” (EI-Enam, 17)

Dakle, vješanje hamajlija zabranjeno je, ali i pored toga ne znam da postoji dokaz na osnovu kojeg se može kazati da je namaz čovjeka koji nosi hamajliju neispravan, a Allah najbolje zna.

Dr. Safet Kuduzović

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Da li je dozvoljeno saditi cvijeće na mezaru? Kako je Vjerovjesnik postupio na jednoj dženazi sa grančicama palme:

Pitanje: Da li je pokuđeno ili haram ženi da zasadi cvijeće na mezar svog muža? …

error: Oo !!