Nagovještaji Poslanika s.a.w.s.: Jedan od predznaka Sudnjeg dana je i ovaj događaj sa Turskom

Šta podrazumijeva eventualni rat protiv Turske?

Imali smo priliku da iz već obrađenih poglavlja saznamo da su među znakovima Smaka svijeta ratovi i bitke u kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazivao, a koje će se dogoditi između muslimana i Turaka.

Bitka se odigrala tokom vremena ashaba, na početku Emevijskog hilafeta, kad oni pobjeđuju Turke i uzimaju ih kao plijen za sebe.

Prenosi se od Ebu Hurejra da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Smak svijeta neće nastupiti sve dok se ne budete borili protiv Turaka, koji će imati male oči, crveno lice, pljosnat nos i pljosnato lice poput kovanog štita.

Smak svijeta neće nastupiti sve dok se ne budete borili protiv naroda čije će papuče biti napravljene od dlaka.”(Buhari, Muslim) (od životinjske kože koja nije štavljena tako da će imati dlake na sebi).

Narod na koji se odnosi ovaj hadis, Allah najbolje zna, jesu mongolski Tatari, koji su invaziju na muslimansku zemlju 656./1258. i prolili mnogo krvi, ali su oni na posljetku prigrlili islam.

Obrada: A. Kusur, za portal religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Predznak Sudnjeg dana kojeg danas jasno svi gledamo svojim očima

Hadis o malobrojnosti muslimana i izbjeglicama Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu …

error: Oo !!