ALLAH GLEDA U ONOGA KO OVE RIJEČI IZGOVARA, I NA DOVU MU SE ODAZIVA!

Sunen Tirmizi, br.3430.; Sunen Ibnu Madždžeh, br. 3794.; Sahih Ibnu Hibban, br.851.

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Čovjek neće izgovoriti: la ilahe illallah vandehu la ‘Šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve gala kulli ‘Šerin kadir — iskreno iz dna duše, potvrđujući srcem svoj jezik — a da se ne pootvaraju sva nebeska vrata kako bi Allah dž.š., pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga Allah pogleda daće mu ono što traži!
(Sunen Nesa’i el-Kubra, br.9856.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko kaže: la ilahe illallah — nema drugog boga osim Allaha, Allahu ekber — Allah je najveći, Allah dž.š., mu potvrdi to riječima: la ilahe illa ene — nema drugog boga osim Mene, ene ekber — Ja sam najveći! Kada čovjek kaže: la ilahe illallahu vandeh — nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Allah dž.š., kaže: Nema drugog boga osim Mene, Jedinog…«

(Sunen Tirmizi, br.3430.; Sunen Ibnu Madždžeh, br. 3794.; Sahih Ibnu Hibban, br.851.)

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Čovjeka na smrtnim mukama sa Arefata odvukli u bolnicu, a sutradan ga zatekli zdravog na Minni. Evo šta je molio Allaha na Arefatu pa mu dova bila primljena

Pretprošle godine jedan stari hadžija u mojoj grupi umalo je preselio, njegovo zdravstveno stanje se …

error: Oo !!