Činite hajr, jer ne znate kada ćete steći Allahovu nagradu! Zbog ovoga je Allah oprostio bludnici

Djelo zbog kojeg je Allah uveo bludnicu u Džennet:

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Na putu je naišao na bunar te se spustio i napio se vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je jednog psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi. Čovjek tada reče: ‘Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla.’

Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom mestvom (obućom), koju je držao u zubima, dok se ponovo popeo i napojio psa. Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe. Ashabi tada upitaše: ‘Allahov Poslaniće, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?’ ‘U svemu što ima živu jetru je nagrada.'”

U jednom Buharijinom rivajetu stoji: “Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe i u Džennet ga uveo.” A po jednom drugom rivajetu, Buharije i Muslima: “Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila.

Kada ga je ugledala jedna bludnica od Beni – Israila (Izraelićana), skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah, dž.š., oprosti njene grijehe.”

(Muttefekun alejhi)

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Znate li koje su dvije teške bolesti današnjice? Lijek za njih je sadržan u dvije rečenice:

Čitajući prvi dio ovog ajeta čovjek će od sebe odagnati duhovne bolesti Čitajući prvi dio …

error: Oo !!