Činite hajr, jer ne znate kada ćete steći Allahovu nagradu! Zbog ovoga je Allah oprostio bludnici

Djelo zbog kojeg je Allah uveo bludnicu u Džennet:

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Na putu je naišao na bunar te se spustio i napio se vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je jednog psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi. Čovjek tada reče: ‘Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla.’

Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom mestvom (obućom), koju je držao u zubima, dok se ponovo popeo i napojio psa. Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe. Ashabi tada upitaše: ‘Allahov Poslaniće, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?’ ‘U svemu što ima živu jetru je nagrada.'”

U jednom Buharijinom rivajetu stoji: “Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe i u Džennet ga uveo.” A po jednom drugom rivajetu, Buharije i Muslima: “Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila.

Kada ga je ugledala jedna bludnica od Beni – Israila (Izraelićana), skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah, dž.š., oprosti njene grijehe.”

(Muttefekun alejhi)

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Umjesto na koncert Mile Kitića otišao na ders ‘vehabije’ Pezića, i to mu otvorilo srce i oči!!!

U savremeno doba, u 21. vijeku, kada je sve manje i manje vjernika u džamijama, …

error: Oo !!