DOVA ZA IZLAZ IZ SVAKE SITUACIJE – “VIDJET ĆEŠ ČUDO SVOJIM OČIMA”

Ako imaš kakav problem, brigu, iskušenje, zamoli Allaha, dželle šanuhu, ovom dovom, iskrena srca, predano, skrušeno, u vremenima kada se dova posebno prima, i, shodno ovom hadisu, tvoja dova će biti primljena i uslišena.

Vidjet ćeš čudo svojim očima. Znam ljude kojima je ova dova otvorila vrata Allahove milosti i pomogla, da ostvare svoje želje…

Pa, o kojoj dovi se radi:… Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjemika koji prouči ovu dovu, a da mu Allah, neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi. To je dova moga brata Zunnuna (Junusa), alejhis-selam: „La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin•/•Nema Boga osim tebe, Slavljen neka Si, ja sam se prema sebi ogriješio.” Ovu dovu učio je Božiji poslanik, Junus ibn Metta, alejhis-selam, tražeći od Allaha, da ga spasi iz utrobe ogromne ribe, koja ga je progutala, nakon što je bačen u more. Kada su meleki čuli njegovu dovu, rekli su: „Poznat glas, od poznatog roba, sa nepoznatog mjesta.” Allah, dželle šanuhu, im je rekao: „To je glas mog roba Junusa ibn Mette.« Kur’an o ovom slučaju kaže: „I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti — pa poslije u tminama zavapi:

“Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebir — odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjemike.« (EI-Enbija, 87, 88) Kažu islamski učenjaci: „Iz ovih riječi „Mi spašavamo vjemike«, može se razumijeti da se ova dova ne odnosi samo na Junusa, alejhi selam, nego na sve vjemike, baš kao što je to naglašeno u odnosnom hadisu: „Nema nijednog vjemika… • Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: «Hoćete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo ime s kojim kada On bude pozvan, odazove se, a kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne? To je dova kojom je molio Junus, alejhis-selam, kada Ga je dozivao iz trostruke tmine: `La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin — Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi.'” Prenesite ovu dovu vašim voljenim.

svjetlo-dunjaluka

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Riječi koje su Poslaniku bile draže od cijelog Dunjaluka… Proslijedite prijateljima

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: ‘Kazao je Allahov Poslanik: „Da kažem …

error: Oo !!