NEVJEROVATNO! ZAŠTO SE MUSLIMANI KLANJAJU PREMA KABI?!

Šta sve Kaba predstavlja za muslimane

Kaba je samo kibla, smer u kome se muslimani okreću tokom svojih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu! Muslimani ne obožavaju nikog drugog osim Allaha, i samo se Njemu klanjaju.

Uzvišeni Allah kaže: Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema Časnom hramu! I gde god bili, lice svoje okrenite prema njemu. Doista oni kojima je data Knjiga znaju da je to istina od Gospodara njihovog. A Allah nije nemaran prema onome što oni rade. (Kur’an, poglavlje: 2, stih 144.)

ISLAM GAJI JEDINSTVO

Zamislimo, na primer, da grupa muslimana želi da obavi molitvu. Neki bi hteli da se okrenu prema severu, a neki prema jugu. Da bi muslimani bili jedinstveni u obožavanju jedinog istinitog Boga, ma gde bili, od njih se traži da se okreću ka jednoj tački, prema Kabi. Ako musliman živi istočno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema zapadu. Isto tako, ako živi zapadno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema istoku.

NA MAPI SVETA, KABA JE U SREDINI

Muslimani su prvi nacrtali mapu sveta. Na toj mapi je jug na gornjoj polovini, a sever na donjoj polovini. Kaba se nalazila na sredini te mape. Kasnije su zapadni kartografi nacrtali novu mapu sveta, sa severom na gomjoj i jugom na donjoj polovini mape. Ipak, hvala Allahu, Kaba je i dalje u centru mape sveta.

TAVAF (KRUŽENJE) OKO KABE POTVRDA JE BOŽIJE JEDNOĆE

Kada muslimani uđu u Mesdžidul-Haram u Mekki, oni obavljaju tavaf, tj. kruženje oko Kabe. Ovaj obred simboliše jednoću Uzvišenog Stvoritelja. Isto kao što svaki krug ima samo jedan centar, tako i tavaf simboliše da nema onog koji zaslužuje obožavanje osim Allaha.

OMEROVO PREDANJE

U vezi crnog kamena, hadžerul-esveda, postoji predanje od Omera, istaknutog druga Božijeg Poslanika. Buharija beleži predanje u drugom tomu, Knjiga o hadždžu(hodočašću), poglavlje broj 56, hadis broj 675, da je Omer kazao, obraćajući se cmom kamenu: ,Ja znam da si ti samo običan kamen, ne možeš koristiti, niti štetu naneti. Da nisam video Božijeg Poslanika, da te dodiruje, ni ja te ne bih nikada dodimuo (niti poljubio)”.

NEKI MUSLIMANI SU SE PELI NA KABU I UČILI EZAN

Još za vreme Božijeg Poslanika, neki ljudi su se peli na Kabu i učili ezan (poziv za molitvu). Neka se zapitaju oni koji optužuju muslimane za obožavanje Kabe: koji to idolopoklonik stoji na idolu kojeg obožava!

Možda je dovoljan govor Poslanika Muhammeda, govor koji beleži Ibn Madže a prenosi Amr ibn el-As: `Video sam Poslanika, mir nad njim, kako tavafi oko Kabe i govori: “Kako si samo lepa i kako je lep tvoj miris. Kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mesto kod Allaha. Tako mi Uzvišenog Allaha čast vemika je kod Allaha veća od tvoje časti, o Kabo. Vemikov imetak i njegova krv, i da se njemu ne misli osim dobro. Tako mi Allaha rušenje Kabe kamen po kamen je manji greh kod Allaha nego da se uvredi čast vemika ili da se prolije njegova krv”

svjetlo-dunjaluka.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Emotivno prihvatanje islama mame Vesne i kćerke Sanje: “U islamu sam pronašla ono što me ispunjava” (VIDEO)

U emisiji ‘Stubovi islama’ emitovanoj na televizijskom kanalu Islamske zajednice u BiH, ‘BIR TV’, svoju …

error: Oo !!