ŠTA SE PO ISLAMU MORA URADITI ODMAH NAKON SMRTI OSOBE

Kada se ustanovi smrt i duša napusti tijelo, treba uraditi sljedeće:

Zatvoriti oči umrle osobe, nježno, iz počasti prema toj osobi.

Pokazati sabur – strpljivost u tom času i pokušati vladati emocijama i postupcima, ne puštajući glas prilikom plača, ne naricati i ne jadikovati, te tješiti porodicu umrloga i njegove bližnje. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, preporučio je jednoj svojoj kćerki da bude strpljiva i da brižno čuva to iskušenje kao nagradu kod Uzvišenog Allaha kada joj je umrlo dijete. (El-Buhari, 1284, i Muslim, 923)

Moliti Uzvišenog Allaha da oprosti umrlome, a porodici podari strpljivost i snagu.

Tako je postupio Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, koji je, kada je umro Ebu Selema, jedan od poznatih ashaba, rekao: “Doista, kad duša bude uzeta iz tijela, nju slijedi pogled!”, a zatim je dodao: “Moj Allahu, oprosti Ebu Selemi, podigni njegov položaj među upućenima i podari dobro u potomcima njegovim koji dolaze! Oprosti nama i njemu, Gospodaru svjetova! Učini prostranim njegov kabur i ispuni ga nurom – svjetlom, zbog njega.” (Muslim, 920)

Treba požuriti sa gasulom i opremanjem umrloga, a isto tako i sa dženazom i ukopom, jer je Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Požurite sa dženazom: ako je dobra, ka dobru je nosite, a ako nije tako, onda sa svojih ramena (kako nosite tabut) skidate zlo.” (El-Buhari, 1315, i Muslim, 944)

Pružiti pomoć i uslugu porodici umrloga u onome što im treba, jer je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, naredio da se pripremi hrana za porodicu njegovog amidžića Džafera ibn Ebu Taliba, Allah njime bio zadovoljan, kada je poginuo u borbi, o čemu je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Pripremite hranu za porodicu Džaferovu, jer ih je snašla stvar koja ih je zauzela.” (Ebu Davud, 3132, Et-Tirmizi, 998, koji kaže da je hadis sahih, i Ibn Madža, 1610)

Sunnet je zatvoriti oči umrloga nakon izlaska duše iz tijela.

Gasul – vjersko kupanje i opremanje umrle osobe

Islam je propisao da se izvrši kupanje – gasul umrloga prije nego što bude umotan u ćefine. Najpreče je da gasul preuzme neko od bližnjih umrloga ili bilo ko od muslimana. Allahov poslanik Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, također je okupan prije dženaze iako je on uvijek bio čist i od svega lošeg očišćen.

Način gasula – kupanja umrle osobe

Da se ispuni obaveza gasula, dovoljno je saprati cijelo tijelo vodom, ukloniti sa tijela i od tijela nečistu materiju – tvar, ako je ima, te paziti prilikom pranja da se ne otkriva avret – stidni dio tijela.

Pohvalno – je učiniti sljedeće prilikom gasula:

Tijelo umrloga će se okupati – ogasuliti čistom vodom, s tim da će se prekriti stidni dijelovi tijela.
Nakon skidanja odjeće prije pranja – kupanja, treba pokriti avret – stidni dio tijela umrloga, a to je sve između pojasa i koljena.

Da gassal – osoba koja vrši pranje, kupanje umrloga stavi rukavicu ili komad platna (krpa, peškir) na ruku prilikom pranja stidnog dijela tijela.

Prije samog kupanja ukloniti svaku fizičku nečist – nečistu materiju sa i od tijela umrloga.

Gasul – kupanje umrloga počinje se pranjem dijelova tijela po kojima se uzima abdest, po redoslijedu kao i kod samog abdesta.

Zatim se pere glava umrloga, a onda ostatak tijela.

Preporučeno je, ako se može nakon pranja glave, da se prvo opere desna strana tijela u cijelosti, pa zatim lijeva strana.

Preporučeno je, također, da se svako pranje ponovi tri puta ili više od toga ako situacija zahtijeva, kako je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, oporučio ženama koje su gasulile umrle muslimanke. Allahov Poslanik rekao im je: “Operite je tri puta ili pet puta ili više od toga ako vidite da je potrebno.” (El-Buhari, 1195)

U sve otvore na tijelu: usta, nos, uši, anus, vagina – može se staviti pamuk ako postoji bojazan da bi mogla curiti krv ili nečist.

Preporučeno je mirisanje umrloga u toku i po završetku kupanja. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, naredio je ženama koje su gasulile njegovu kćerku Zejnebu, Allah njome bio zadovoljan, da prilikom zadnjeg pranja u vodu stave mirisni kafur. (El-Buhari, 1195, i Muslim, 939)

Pohvalno je da se umrli okupa vodom u koju je dodat miris (sušeni list sidra ili tome slično), te da se koristi šampon ili sapun ili neko drugo higijensko sredstvo.

imuslimguide.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Onaj ko pješke krene na džumu… Trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume:

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. …

error: Oo !!