ISLAMSKI PROPISI U VEZI UKOPA MEJJITA U SANDUKU I TABUTU? STAVOVI UČENJAKA KOJE DO SADA NISTE ZNALI:

Islamski propisi ukopavanja mejita u sanduku:

Ukop mejjita u sanduku / tabutu je kod većine učenjaka islama pokuđen ukoliko nema potrebe za njim.

Međutim, ukoliko se javi potreba za ukopom u sanduku, poput raskomadanosti tijela umrlog, zarazne bolesti, rastresitosti zemlje i slično, ukopavanje umrlog u sanduku ne snosi nikakve pravne posljedice i smatra se sasvim legitimnim činom kod sva četiri učenjaka mezheba (Ebu Hanife, Malika, Šafije i Ahmeda).

HANEFIJE:

Ibn Abidin, hanefijski ekspert u svojim glosama prenosi od Fahrul-islama da je rekao: “Tabut se kupuje od glavnice imetka umrlog, ako je zemlja rastresita i vlažna, u protivnom, upotreba tabuta/sanduka je pokuđena u govoru učenjaka općenito.” (Hašijetu ibn Abidin: 2/234.) Također: Binaje šerh Hidaje: 3/245.

MALIKIJE:

U djelu Minehul-dželil stoji: “(Posipanje zamlje) direktno na tijelo mejjita, ukoliko se ne stavi u lahd ili ne pokrije ćerpičem, (je preče) nego ukop u (tabutu), tj. drvetu na kojem se nosi do kabura, jer je to odlika kršćana, a nama je naređeno da se od njih razlikujemo. (Minehul-dželil komentar Muhtesarul-Halil 1/502.)

ŠAFIJE:

Nevevi, poznati učenjak šefijskog mezheba je rekao: “Pokuđeno je ukopati umrlog u tabutu, osim ako je zemlja rastresita ili blatnjava.” (Medžmu’ šerh muhezzeb: 5/287.)

HANBELIJE:

Ibn Kudame, hanbelijski pravnik i autor pravne enciklopedije El-Mugni kaže: “Pokuđeno je ukopati umrlog u sanduku, jer takvo što nije preneseno od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, niti njegovih drugova. U tome je i poređenje sa dunjalučarima, a zemlja je čistija za tijelo mejjita.”

SAVREMENI UČENJACI

Postavljeno je pitanje Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji:

“Zakon u Americi nalaže da se umrli kopa u sanduku. Kakav je propis?”

Odgovor: “Ako postoji mogućnost da se umrli musliman ukopa bez tabuta i sanduka, to i jeste sunnet. Nije prenešeno od Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, niti od njegovih drugova da su ukopali umrlog u sanduku, a svako dobro je u slijeđenju njih. U tome je također i poređenje sa nevjernicima i ljudima od dunjaluka, a smrt kazuje vaz i šalje ibret. Ali ukoliko nema mogućnosti, osim da se tako ukopa, onda u tome nema smetnje, zbog riječi Uzvišenog: “On vam ništa u vjeri nije teško propisao.” (El-Hadždž: 78.) (Fetve Stalne komisije 8/431.)

A Allah najbolje zna.

Kenan Ćosić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Osporavaju prava muslimana u BiH. KRŠĆANI I JEVREJI IMAJU SLOBODNE DANE, MUSLIMANIMA SE OSPORAVAJU SLOBODNA DVA SATA

Još dok nisam pohađao osnovnu školu želio sam znati zašto su subota i nedjelja dani …

error: Oo !!