Mnogi neprijatelji islama navode da je prilikom hidžre Ebu Bekir izrekao LAŽ kada je izustio ovu poznatu rečenicu

Primjer čovjeka koji je naišao pored Poslanika i Ebu Bekra kada su oni činili hidžru…

Laganje je zabranjeno po Kitabu, Sunetu i idžmau učenjaka i nije dozvoljeno kod većine učenjaka osim u nuždi kao i svaka druga zabranjena stvar. S tim da je došla olakšica dozvole laganja u tri slučaja kao izuzetak iz opće zabrane.

Bilježi Muslim u svom Sahihu (4717) od Ummu Kulsum, radijallahu`anha, da je rekla: ,,Nisam čula (Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem ) da je dao olakšicu u laganju od onog što pričaju ljudi osim u trome: ratu, izmirivanju ljudi i muža ženi i žene mužu”.

Kaže Imam Kadi da nema razilaženja medju učenjacima oko dozvole laganja u ova tri slučaja, međutim, razišli su se oko toga šta se podrazumijeva pod tim laganjem. (Serhu Sahihu Muslim,8/426.)

Tumačenje na čemu je džumhur (većina) učenjaka, tj. da laganje u osnovi nije dozvoljeno, a u slučajevima u kojima je prenešeno da je dozvoljeno lagati ne misli se na stvarno laganje, tj. govoriti o nečemu suprotno onome kako je u stvarnosti, nego da se misli na tvz. tevriju i mearid, tj. korišetenje dvosmislenosti i aluzije, a ne čisto i namjerno laganje.

Kao na primjer događaj iz sire kada su Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, i Ebu Bekr, radijallahu `anhu, činili hidžru. Pored njih je naišao čovjek i pitao Ebu Bekra, radijallahu ’anhu, ko je ovaj čovjek, pokazujući na Poslanika, sallallahu ’alejhi ve sellem. A on mu odgovori: ”Upućivač (vodič), pokazuje mi put”. Čovjek je razumio da je on njegov vodič na putu, a drugo značenje ovih riječi je da je Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, onaj koji upućuje ljude na Pravi put, tj. Islam, a što je istina.

islamizena

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Biljana Plavšić: “Klinton i Alija su imali dogovor po kojem je Srebrenica pala, a Naser “maknut” mjesec dana kako bi se plan realizovao”!

Dokazani neprijatelj Bosne i muslimana, Biljana Plavšić haška optuženica i predsjednica genocidne tvorevine Republike Srpske …

error: Oo !!