GladneOci
GladneOci

Jesu li vaše oči gladne? Gladne oči su mnogo pohlepnije od gladnog stomaka

Gladne oči

“Gladne oči su mnogo pohlepnije od gladnog stomaka, gladan stomak kada se zasiti dosta mu je,
a oči gladne što više jedu sve su više gladne i pohlepne.”

(Mustafa al-Siba´i, Ovako me život naučio)

———————————————————————————————-

Pročitajte: Neće ući u Džehennem onaj kod koga se nađu ove tri stvari

Allahovo obećanje Poslaniku:

Prenosi se od Poslanika s.a.v.s. da je Allah s.v.t. obećao da neće ući u Džehennem onaj koji čini ova tri djela: …

1. Predanost u obavljanju namaza u njihovo vrijeme, a posebno sabaha i ikinije namaza.

Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ”Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: ‘U Džehennem neće ući onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska” tj. sabah i ikindiju. (Muslim i Ahmed)

Dakle, riječi: „prije izlaska sunca i prije njegova zalaska“ ukazuju na stalnu obavezu obavljanja namaza isključivo u njegovo vrijeme.

2. Koraci na Allahovom putu.

Onaj čije noge budu uprašene od koračanja na Allahovom putu, bilo da je u ibadetima ili džihadu. Prenosi se od Aabyeh bin Rifa’ah r.a da je kazao: Sustigao me je Ebu Abes a ja sam išao na džumu namaz pa mi je rekao: Čuo sam od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: „U Džehennem neće ući onaj čije se noge upraše od koračanja na Allahovom putu.“ (Buhari)

3. Predanost u obavljanju 4 rekata prije i 2 poslije podne namaza.

Prenosi se da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „U Džehennem neće ući onaj ko redovno klanja 4 rekata prije i 2 poslije podne namaza.“ (Tirmizi, hasen hadis)

Izvor: sabayacafe.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Kakva je to pamet i vjera, monasima pripisujete potpunu neporočnost, a Bogu pripisujete ženu i dijete?!

Aiša, r.a., bila je udata, a nije nikada rodila dijete, a Merjem, a.s., nije se …

error: Oo !!