KLANJE KURBANA RADI OTKLANJANJA ISKUŠENJA (Korona virus)

Povodom klanja kurbana sa dovom da Allah otkloni iskušenje koje je zadesilo muslimane Sandžaka, došlo mi je nekoliko pitanja o propisu istog.

Skraćen odgovor se sastoji u sljedećem:

-Kurban, žrtvovanje propisanih životinja sa ciljem približavanja Allahu je ibadet kojeg nije dozvoljeno činiti osim onako kako je propisano
-Propisano klanje kurbana zasnovano na šerijatskim argumentima su sljedeći kurbani:
klanje kurbana za kurbanski bajram, klanje akike (povodom rođenja djeteta), klanje kurbana tzv. hedja (onome ko obavlja vrstu hadža Temetu’u ili Kiran), klanje kurbana hedju đubran (kao kefaret onome ko propusti vadžib hadža) i klanje nekog od spomenutih kurbana kojeg je vesijetila umrla osoba
-U šerijatu ne postoje kurbani koji se kolju radi ozdravljenja bolesnog ili opsihrenog, radi bereketa, čuvanja i zaštite djece ili radi otklanjanja nesreća, musibeta, baksuzluka i slično
-Ova pojava, klanje kurbana uz dovu da Allah otkloni iskušenje muslimana Sandžaka, nema osnova u šerijatu i predstavlja novotariju
-U vjerodostojnim hadisima čiji su tekstovi općepoznati došla je zabrana uvođenja novotarija, naređeno nam je da se čuvamo novotarija i naglašeno da je svaka novotarija dalalet (stranputica)

Prema tome, nije dozvoljeno činiti ovu novotariju, prisustvovati joj, niti je širiti preko društvenih mreža osim da se upozori na nju.

Onome koga zadesi musibet i iskušenje mustehab je da uči vjerodostojnu dovu:
“Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun, allahummme edžirni fi musibeti ve ahlif li hajren minha.”
(Ebu Davud)

Šerijatski tekstovi Kur’ana i sunneta ukazuju da se muslimanima iskušenja dešavaju zbog jednog od troga, shodno svačijem stanju:
-Ako je dobar vjernik da mu se poveća deredža na ahiretu i oproste grijesi
-Ako je zaboravio na Allaha, prepustio se grijesima, zapostavio vjeru, da se vrati Allahu, pokaje i čini dobra dijela
-Samim tim što je vjernik Allah ga iskušava sa strahom, gladovanjem, gubitkom imetaka, života i ljetine, a Allah će obradovati strpljive, kako je došlo u 155. ajetu El-Bekare

Na ostalim muslimanima je da dove za njih i pomognu im onoliko koliko su u mogućnosti.

Ve billahi tevfik

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ako posjeduješ ove osobine, onda si džennetlija:

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji ljudi …

error: Oo !!