PODIJELI DALJE I OSEVAPI SE: „KURBAN ZA BOLESNE“

Često puta dolaze pitanja u vezi kurbana bolesnome koji se, mimo samog obreda, vezuje i za istiharu namaz koju je klanjala “jedna dobra stara nana” ili „dobri dedo“ pa se dedi ili nani u snu “pokazalo” kako rodbina oboljelog ili sam oboljeli (ako je fizički u mogućnosti) traba da zakolje jedan pa i više kurbana (čuo sam jednom čak sedam kurbana), da bi Allah swt podario ozdravljenje.

Ovdje se ne pravi razlika od fizičkih ili psihičkih bolesti ali se ova novotarija na kvadrat često veže za oboljele od sihra i džinna itd.Želim da upozorim na neispravnost koju, u vezi s ovim, većina muslimana praktikuje iz neznanja ali upozoravam i na je još gori šablon sihirbaza i pokvarenjaka koji običnom pûku preporučuju kokâno kurbane i istihare da bi prikrili svoj trag, jer oni, eto, preporučuju namaz i kurban – a to je SIGURNO od Islama.

ResuluLLah Muhammed, sallaLLahu alejhi we sellem, nas je učio da sami sebi klanjamo istihare a da dove upućujemo sebi i drugima! Allah, azze we dželle, po svome Sunnetu u principu ne otkriva tajne između sebe i svoga roba u istiharama „dobrim“ dedama nanama diljem Bosne: to se zaključuje i po silnim kurbanima u preporukama koji su bid’at i imaju za cilj oboljelog financijski dobrano opeljušati ili uništiti – sedam kurbana – 2.000 KM!

Ovome još da dodam, poruku sihirbaza ili “dobre nane” da se pare pošalju njima samima pa će se oni potruditi da se zakolju kurbani jer oni imaju nekog svog “provjerenog” i čudne rituale naređivanja da se kožica kurbana zakopa pred ulaz ili u dvorištu vlastite kuće , da se glavuša zivotinje zakopa prema Kibli, ili da se krvlju kurbana popršće prag ili ćoškovi kuće. Ovo je tipični sihr!I na koncu: Islam je instituciju kurbana jasno označio na

– kurban kurbanskog Bajrama
– klanje kurbana HEDJA onome ko obavlja jednu od dvije vrste hadža: Temetu’u ili Kiran, a oni se kolju zbog spajanja Umre sa Hadžom.
– klanje kurbana HEDJU DŽUBRAN zbog propuštenog nekog vadžiba u toku obreda Hadža, što predstavlja nadoknadu i iskup za propušteni vadžib.
– kurban akike novorođenčetu
– zavjetni kurban

Mimo ovih kurbana NEMA kurbana!U našem narodu je ostao običaj klanja „kurbana“ bolesnima, opsihrenima, nestalima itd. Zapravo, unazad nekoliko decenija se naš narod van čaršija i gradova bavio mahom samo stočarstvom i poljoprivredom a manje se raspolagalo sa novcem pa se sadaka za razne prilike, umjesto u novcu, dijelila u mesu zaklane zivotinje što je u narodnoj masi imalo status propisanih kurbana iako je to ustvari sadaka u mesu koja je dozvoljena kao SADAKA ali nije KURBAN u značejskom smislu propisa kurbana.

Fuad Abdullah Seferagic

Podijelite ovaj članak
error: Oo !!