Medina: Vulkan u blizini Poslanikovog kabura

U Saudijskoj Arabiji se nalazi više od dvije hiljade vulkana. Oni već milenijumima nisu aktivni, ali nisu potpuno ugašeni i historija pamti 13 velikih erupcija vulkanske lave iz ovih vulkana.

Najveći broj vulkanskih kratera nalazi se na području Medine, a posljednja erupcija vulkana na području Saudijske Arabije desila se 1256.g./654. H.g. Erupcija lave trajala je danima a protezala se do 23 kilometra.

​Saudijski geološki institut na svojoj zvaničnoj stranici navodi podatak da je tokom proteklih šest hiljada godina samo na području Harretu Rehat u Saudijskoj Arabiji bilo jednaest vulkanskih erupcija.

Čudesna zaštita Medine od lave

Najpoznatija erupcija je ona koja se desila 1256.g./654. H.g, i trajala najmanje 52 dana i nadirala je prema Medini.

Lava je toliko osvjetljavala noć da se vidjelo kao da je dan. Stanovnici Medine su se okupili u džamiji Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i molili za spas. Allahovom voljom lava je na udaljenosti od četiri kilometra od harema Medine skrenula na jug u pravcu gdje se danas nalazi Međunarodni aerodrom Medina Munevvera i grad se spasio od katastrofe.

Planine el-Kader i el-Ebjed

Na području Harretu Hajber nalazi se planina el-Kader čiji najviši vrh premašuje 2000 metera, a nastala je od ugašene vulkanske lave. Krater ovog brda je veoma dubok. Oni koji se uspiju popeti na planinu Kader primijetit će tragove lave koji se prostiru u dužinu čak 50 kilometara.

U blizini se nalazi još jedan krater i to na planini Ebjed. On ima neobičnu boju i oblik, i jedan je od najčuvenijih vulkanskih kratera u Saudijskoj Arabiji.

U blizini Taifa, pak, nalazi se najdublji krater u Saudijskoj Arabiji. Njegova dubina iznosni 240 metara, a prečnik 2500 m.

Geolozi iz različitih krajeva svijeta rado posjećuju Saudijsku Arabiju zbog brojnih vulkana koji se odlikuju unikatnim oblicima, a neki od 2000 saudijskih vulkanskih kratera ubrajaju se u najljepše na svijetu.

Pripremio: Abdullah Nasup

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Svi će oni otići, a gdje ćeš ti Bosno i Hercegovino? Ko će ti rađati stanovnike? Ko će dugove vraćati?

Evo sad odoše Asmir i Nina, otići će i autor ovog teksta, a mnogi se …

error: Oo !!