Dzehennema
Stanovnici

U Džehennemu će grješnici rasti. Kutnjak će im biti kao brdo Uhud. Između plećki nevjernika biće tri dana hoda

Veličina – obim stanovnika Džehennema i odvratnost njihova izgleda

da Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,rekao: “Između plećki nevjernika biće tri dana hoda za brzog jahača” Od njega se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., također, rekao: “Kutnjak nevjernika je kao (brdo) Uhud, a bora na koži (tolika da bi trebalo) tri dana hoda (da se pređe).”

El-Hafiz el-Munziri je rekao: “I u ovom Ummetu će biti pojedinaca koji će u Džehennemu biti ogromni kao što su ogromni i nevjernici. ”

Ibn Madže, el-Hakim i neki drugi, navode hadis koji prenosi Abdullah b. Kajs u kome stoji: “Jedne noći sam bio kod Ebu Burejde kada je kod nas došao el-Haris b. Ukajš, r.a., pa nam je te noći el- Haris ispričao da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zahvaljujući njegovu zauzimanju u Džennet će od mojih sljedbenika ući više (ljudi) nego što ih ima u Mudaru.

Među mojim sljedbenicima biće i onih koji će radi Vatre toliko narasti da će zauzeti jedan od njenih uglova.

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Prije Sudnjeg dana 40 godina neće biti imana, niti u Medini, niti u Šamu, niti u Bosni (Video)

Opis dešavanja pred Sudnji dan Izvor: saff.ba Podijelite ovaj članak

error: Oo !!