Mačja slina je čista, jer ne spada u nečist, ona je kao kućni inventar, neće zaraziti niti će šta onečistiti / Hadis

Dakle, mačka posjeduje čisto tijelo, čistu slinu tako da voda ili hrana, koja preostane nakon nje, je čista.

Kebša, kći Ka’b ibn Malika, prenosi:

“Ebu Katade me posjetio i ja sam mu poljevala vodu da abdesti.

U to dođe mačka i poče da pije.

On joj primače posudu i ona se napi. Vidjevši me da ga po

smatram”, veli Kebša, ”

on reče: ‘’Čudiš se kćerko moga brata (po vjeri)?’’-

‘’Da’’, rekoh. A on reče:

‘’Allahov Poslanik,( s.a.v.s.), je kazao: ‘Mačka nije nečista.

Ona je zaista od onih koji obilaze oko vas.’’

Ali ibn el-Husein prenosi od Enes ibn Malika da je rekao:

“Poslanik,( s.a.v.s), je otišao u dio Medine poznat kao Bat’han, pa je rekao: ‘’Enese, nalij mi vode za abdesta.’’

Učinio sam to, a kad je Poslanik,( s.a.v.s,) završio sa defekacijom (čišćenjem) posude, do koje je došo u međuvremenu, mačka je prišla i liznula iz te posude.

Zatim je Poslanik,( s.a.v.s,) stajao sve dok je mačka pila, a onda se abdestio. Kad sam spomenuo Poslaniku,( s.a.v.s,) mačku, on je rekao: ‘’Enese, mačka je kao kućni inventar (dio pokućstva), ona neće zaraziti ništa niti će ga onečistiti.’’”

Davud ibn Salih Et-Temmar citira svoju majku koja je kazala da je njena sluškinja dala na poklon tanjir kuhanog mesa i pšenice Aiši,( r.a.) Zatekla ju je da klanja. Aišu (, r.a.,) joj je naišaretila da spusti tanjir. Uradila je tako, a neke žene su bile u Aišinoj,( r.a.), kući.

Onda je došla mačka i pojela nešto od toga. Kad je mačka završila, Aiša,( r.a.), je ponudila žene da jedu, a one su izbjegavale mjesto gdje je mačka jela. Onda je Aiša,( r.a.,) okrenula tanjir pa su jele sa istog mjesta odakle je i mačka jela. Kazala je:

“Poslanik(, s.a.v.s.), je rekao: ‘’Mačka nije nečista; ona je od onih koji obilaze oko vas.’’ Vidjela sam Poslanika,( s.a.v.s,) kako se abdesti ostatkom vode koju je mačka pila.”

Ebu Kutade,( r.a.,) je rekao:

“Poslanik,( s.a.v.s.), je rekao da mačka nije nečista, da je ona od onih koji obilaze oko vas.”,
što prenose Malik i Ahmed i četiri Sunena.

Dakle, mačka posjeduje čisto tijelo, čistu slinu tako da voda ili hrana, koja preostane nakon nje, je čista.

Tirmizijina zbirka hadisa sa komentarom, knjiga 1./Ebu Isa Muhammed Et-Tirmizi; prijevod i komentar Mahmut Karalić. – Novi Pazar: El-Kelimeh, 2010 (Užice: Grafičar), str. 146-147. (op. prev.)
Ebu Davud bilježi hadis sličnog sadržaja:

“Majka Saliha ibn Dinara veli: ‘’Moja me gospodarica poslala da odnesem pilava h. Aiši. Zatekla sam je na namazu. Pokazala mi je išaretom da spustim pilav. Pošto sam ga spustila, došla je mačka i počela jesti. Kada je Aiša završila namaz, uzela je pilav i jela s onog mjesta odakle je mačka jela, a potom kazala: ‘Allahov Poslanik,
( s.a.v.s.), je rekao: ‘Mačke nisu nečiste, one su vaše ljubimice koje su često uz vas.’
Vidjela sam’ – veli Aiša – ‘Allahovog Poslanika,( s.a.v.s.), kada je uzeo abdest ostatkom vode iza mačke.’’’”

Izvor: Tirmizijina zbirka hadisa sa komentarom, knjiga 1./Ebu Isa Muhammed Et-Tirmizi; prijevod i komentar Mahmut Karalić. – Novi Pazar: El-Kelimeh, 2010 (Užice: Grafičar), str. 147, fusnota. (op. prev.)

www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

HadisDanaSD

Hadis dana: „Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast:

Iskreno odgovorite, koja od ovih pet stvari nije danas prisutna kod muslimana? Muhammed alejhiselam je …

error: Oo !!