Musliman Grijeh
MuslimanGrijeh

Šta čeka onoga ko osramoti brata muslimana?

Dosta je čovjeku grijeha da nabraja mahane drugih ljudi

Sve osim jednog grijeha i pogreške Adema i Have je dobro djelo. Dosta je čovjeku grijeha da nabraja mahane drugih ljudi. Adem i Hava su učinili mnoge, krupne i bitne stvari i nije ispravno da njihova djela ograničavamo na jedan prolazni grijeh.A što se tiče njihovog grijeha, trebamo biti svjesni da je grijeh Adema i Have sadržavao u sebi nekoliko stvari koje su preduvjet za činjenje grijeha i koje su same po sebi greške:

Slušanje i obraćanje pažnje na šejtansko došaptavanje.

Međusobno razgovaranje o tom činu i pomaganje jedno drugom u tome, odnosno, saučesništvo u grijehu.
Suprotstavljanje jasnoj Allahovoj naredbi.

Strast kao poticaj na grijeh.

Pohlepa i žudnja za zabranjenim stablom i nezadovoljstvo sa svim drugim džennetskim stablima i plodovima koji su im bili na raspolaganju.

Čudno je da se sve rijeke ulijevaju u more, a more se nikad napuniti, stalno traži i želi više. Rekao je Ibnul-Dževzi: ”Kada bi čovjek oženio sve žene Bagdada, a zatim mu doveli ženu iz Damaska, pomislio bi da ona ima ono što nemaju sve žene Bagdada.” Kome nije dosta jedna žena, njemu nije dosta ni sto žena!

Suprotstavljanje znanju i spoznaji, jer oni nisu počinili grijeh iz neznanja.
Bježanje nakon počinjenog grijeha.

Kako i gdje čovjek da pobjegne sa svojim grijehom od Njega, kad je On Stvoritelj mjesta i vremena?Uzvišen je On! ”Zar od Mene bježiš, Ademe?!””Slava Tebi, Gospodaru! Bježim zbog stida i srama od Tebe.”Kada čovjek ustrajava u nekom grijehu on osjeća da je put sve duži i duži. I očaj postaje njegov saputnik. Ako se spasiš jednog grijeha, znaj da u zasjedi čeka drugi grijeh koji će oslabiti tvoj osjećaj užitka u ibadetu i približavanja Allahu, dž.š.Grijeh nije neplodan. Naprotiv, on porađa novi grijeh i ima mnoštvo braće, sestara i prijatelja, a potom slijedi prepuštanje grijehu, navikavanje, tumačenje, odobravanje i kuđenje onoga ko se ne slaže s tobom u tom pogledu.Poslije počinjenog grijeha i tevbe, Adem je postao poslanik. Prvo činjenje grijeha je opasno. Zatim slijedi vraćanje na grijeh, zatim osjećaj užitka u grijehu, zatim podcjenjivanje i smatranje grijeha neznatnim, a Uzvišeni je objavio: ”Vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno.” (En-Nur, 15.)Međutim, ne treba zaboraviti da je Ademovo poslanstvo uslijedilo nakon počinjenog grijeha, kao što dolazi u ajetu: ”Tako Adem nije Gospodara svoga poslušao i sa puta je skrenuo. Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na Pravi put ga uputio.” (Et-Tur, 121.-122.)

Srce omekšava nakon njegove tvrdoće i mjesto kod Allaha, koje je bilo izgubljeno zbog grijeha, ponovo će se vratiti. Stoga, nema očajavanja niti tugovanja. Ademovom potomstvu je obećana milost, primanje tevbe i pokajanja te odabranost nad ostalim stvorenjima.Uzvišeni Allah, dž.š., objavio je: ”To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kada bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali.” (Merjem, 58.)Mi smo od Adema naslijedili sklonost požudi i mogućnost griješenja, ali nismo naslijedili njegove grijehe niti ćemo snositi bilo kakvu odgovornost zbog njegovih grijeha.

Njemu je nakon pokajanja oprošteno i nagrađen je poslanstvom i on više nije osjećao krivnju zbog grijeha od kojeg se pokajao. Onaj ko sramoti svoga brata zbog grijeha, neće umrijeti dok i sâm ne počini taj ili veći grijeh od toga. Allah nas upozorava u Kur’anu: ”Svaki griješnik će samo svoje breme nositi.” (El-En’am, 164.)Dijete je nevino i čisto od grijeha svojih roditelja. Potvrđuje to i hadis koji je zabilježio imam Buharija od Semure, r.a., u kojem se spominje da je Muhammed, s.a.v.s., u snu vidio Ibrahima, a.s., u džennetskoj bašči, a oko njega je bilo mnogo djece, pa je Ibrahim, a.s., rekao: ”Ovo su djeca koja su umrla u prirodnoj vjeri (fitri).”

Jedan ashab je upitao: ”Allahov Poslaniče, da li se to odnosi i na djecu idolopoklonika?” Odgovorio je: ”Da, odnosi se i na djecu idolopoklonika.”Većina islamskih učenjaka, kako prenosi Ibn Hazm, smatra da će sva djeca (muslimanska i nemuslimanska) koja su umrla prije nego su dostigla punodobnost u Džennet. Takav stav imali su i mnogi učenjaci i muhadisi iz prvih generacija, poput imama Buharije, te šejha Albanija od savremenih muhadisa.

Piše: dr. Selman el-Avde Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Šidi Hrnčić je potrebna naša pomoć, neophodna joj proteza za nogu

Šida Hrnčić,rođena 1954. godine, iz Vrnogračke Slapnice, treba pomoć humanista za nabavku proteze. Naime, lijeva …

error: Oo !!