SuraIhlasIKafirun
Ucenje sura Ihlas i Kafirun

Kada je, i na kojim namazima pohvalno učiti sure El-Kafirun i El-ihlas?

Malo ko zna za ove hadise…

1.Na prva dva rekata sabahskih sunneta
Od Ebu Hurejre, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na dva rekata sabah namaza učio sure kul ja ejjuhe-l-kafirun i kul huvellahu ehad.[1]

Tumačeći ovaj hadis islamski učenjaci naglašavaju da se pod izrazom dva rekata podrazumijevaju sabahski sunneti.[2] 2.Na dva rekata nakon obavljenog tavafa oko Ka’be

Od Džabira b. Abdullaha se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na dva rekata nakon tavafa učio sure kul ja ejjuhe-l-kafirun i kul huvellahu ehad.[3]

3.Na zadnja dva rekata vitr namaza
Ubejj b.Ka’b prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme učio na drugom rekatu vitr namaza suru El-Kafirun, a na trećem suru El-Ihlas.[4]

4.Na akšamskim sunnetima
Prenosi se od Ibn Omera da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na akšamskim sunnetima učio suru El-Kafirun i El-Ihlas.[5] 5.Na početku noći i dana [6]

[1] Sahihu Muslim, babu-s-tihbabi rek’atej sunneti-l-fedžri, 1/502, hadis br.726
[2] Vidi: Alijj El-Kari, Mirkatu-l-mefatih šerh miškati-l-mesabih, 2/694
[3] Hadis bilježi Muslim pod brojem 1218 i Tirmizi
[4] Hadis bilježi Ahmed 3/406, Nesai 3/235, a ispravnim ga je ocijenio Ibn Hibban (2436); Vidi:Džami’u-l-usul uz komentar Abdu-l-Kadira Arnauta 6/53)
[5] Hadis bilježe Ahmed 2/24 I Nesai 2/170
[6] Vidi:Zadu-l-Me’ad 1/316

Obrada: www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Pogledajte šta se dogodilo ženi u bolnici „Dr. Abdulmuhsin el-Ahmed“ / Video

ALLAHOVO ČUDO U SAUDIJSKOJ BOLNICI Zena 42 godine u centru “Emir es-Sultan za srcane bolesti …

error: Oo !!