Smanjivanje Imetka
SmanjivanjeImetka

Ako radite ove stvari, imetak će vam se smanjiti i nećete imati bereketa u njemu

Devet stvari koje utiču na smanjenje vašeg imetka:

Mnogi ljudi se žale na manjak imetka ili njegovo smanjivanje a da pritom ne znaju šta je uzrok tome
Uzrok tome može biti neka od sljedećih stavari koje utječu na smanjivanje imetka.

1. Blud (zinaluk)
Ovaj greh koji danas hara zemljom nosi sa sobom velike štete. Pored mnogobrojnih bolesti koje se uzrokuju bludom, on je i uzrok za smanjenje imetka.

Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Zabranjuje vam se blud, zaista u njemu postoje četiri stvari: odnosi svjetlost (nur) sa lica, prekida nafaku, srdi Milostivog, a zatim vječnost u vatri.”

Koliko je samo bogatih ljudi, vlasnika dućana i firmi, koji su – nakon što su se upustili u zinaluk – ostali bez ičega!

2. Zakidanje na vagi
Ovaj grijeh takođe utječe na prekidanje ili smanjivanje nafake.
Poslanik je u jednom podugačkom hadisu između ostalog rekao: “I nećete zakidati na litru i kantaru a da nećete biti kažnjemi sušom, teškim uslovima i nepravdom vladara…”

3. Nesuđenje po Allahov zakonu
Allah je spustio Knjigu da se čita, po njoj radi i da se po njoj i po sunnetu Poslanika sudi među ljudima. Međutim, ljudi su svjesno bacili Allahov zakon iza leđa, pa je to bilo sebebom velikih kazni, a jedna od njih je i smanjivanje nafake. To zbog hadisa Poslanika u kome je rekao da će Allah dati da ljudi osjećaju snagu jedni drugih (ratovi) zbog toga što njihovi vladari ne sude po Allahovom zakonu. A ratovi – svima je poznato – odnose velike imetke i utječu na ekonomiju ljudi.

4. Uskraćivanje zekata
Ovaj veliki grijeh i njegovo utjecanje na bereket u imetku i smanjivanje istog spominje Poslanik u istom hadisu gdje spominje i zakidanje na vagi, pa kaže Poslanik alejhi selam: “I nećete uskratiti zekat na vaše imetke a da vam neće biti uskraćena kiša sa neba, a da nije životinja, Allah je nikada ne bi spustio (zbog uskraćivanja zekata).”

5. Kamata
Kamata je toliko raširena zemljom da možda ne postoji mjesto na zemlji a da se njome ne posluje.

Uzimanje kamate je velika nepravda.
Kaže Allah u Njegovoj časnoj Knjizi: “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha, ostavite ono što je preostalo od kamate, ako ste vjernici. Ako to ne učinite, navješćuje vam se rat od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, pripadaju vam glavnice imetaka vaših; nećete nepravdu učiniti, niti će vama zulum biti učinjen.”(Sura El-Bekara: 278, 279)

Rekao je Poslanik alejhi selam: “Kada se u nekom gradu pojavi zinaluk i kamata, njegovo stanovništvo je time samo sebi izazvalo Allahovu kaznu.”

6. Lažna zakletva
Rekao je Poslanik alejhi selam: “Lažna zakletva odnosi imetak ili odlazi sa imetkom.”

U drugom hadisu rekao je Poslanik alejhi selam: “Lažna zakletva prilikom prodaje utječe na prodaju robe ali briše njen bereket.”

8. Prodavanje stvari koje su haram
Prodavanje haram robe, bilo da se radi o piću ili hrani ili odjeći ili nečem drugom, neće donijeti prodavcu nikakvu korist. Nezamislivo je da musliman prodaje ono što je Allah zabranio a da nakon toga očekuje bereket u imetku.

9. Uskraćivanje robe od strane trgovca, a postoji potreba za njom
Iako se ovaj grijeh naširoko praktikuje, mnogi nisu upoznati sa time da je ova stvar zabranjena. Naime, ako neki trgovac odloži (zarobi) robu i ne prodaje tu robu zbog toga što čeka da poskupi, a sa druge strane muslimani imaju potrebu za njom, to biva zabranjeno hadiskim tekstom u kome Poslanik kaže: “Ko uskrati (zadrži njeno prodavenje namjerno) neku vrstu hrane muslimanima, Allah će ga pogoditi leprom (kožna bolest) i bankrotom.”

Napisao: Nuh Mustafa

Menhedž

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Samed zaradi 30 KM kada ga neko zovne, a hrani jedanaestero usta i svi žive u 30 kvadrata

U posljednjem izdanju emisije „Ispuni mi želju“, koja se emitira na Hayat televiziji, gledatelji su …

error: Oo !!