PojavaDima
Predznaci Sudnjeg dana: Pojava dima na nebu

Na nebu će se pojaviti dim, koji će obaviti cjelokupnu zemlju!

To su izazovi o kojima su nas obavijestili Uzvišeni Allah i Njegov Posalnik, s.a.v.s.

Pogledajmo sljedeće riječi Uzvišenog: “Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekriti. ‘Ovo je neizdržljiva patnja! Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!’” (Ed-Duhan, 10-12)

Predznaci Sudnjeg dana o kojima trenutno govorimo spadaju u velike predznake. Na nebu će se pojaviti dim koji će obaviti cjelokupnu Zemlju i svako mjesto na njoj, a to će se desiti nakon što se čovjek oda griješenju, uzoholi se i odbaci Allahov put umišljajući da je cjelokupan dunjaluk podvrgnut njegovim ljudskim zakonitostima. Tada će se pojaviti dim koji će obavijati cijelu Zemlju i predstavljat će kaznu za ljude. Ljudi će se ponizno obraćati Uzvišenom Allahu da od njih otkloni tu kaznu, jer su uzvjerovali i vratili se na ispravan put.

Nakon što Uzvišeni od njih otkloni kaznu, oni će se odmah vratiti svojim stopama i postati nevjernici! Nakon toga će ih sustići drugi veliki nasrtaj i božanska osveta upućena onima koji su vidjeli Allahove znakove, pa su ih potom porekli.

To su izazovi o kojima su nas obavijestili Uzvišeni Allah i Njegov Posalnik, s.a.v.s., koji predstavljaju velike predznake blizine Smaka svijeta. Uzvišeni Allah je svim ljudima uputio izazov da naruše Njegove postupke i Njegovu moć. On kaže: “O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: ‘Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja! ‘Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, moćan i silan.” (El-Hadždž, 73-74)

Taj izazov upućen ljudima traje 14 stoljeća i trajat će do Smaka svijeta, a da čovjek neće biti u stanju stvoriti ni mušicu. Ljudima čitavog svijeta u svim vremenima i na svim mjestima upućen je izazov da stvore to slabo i malo živo biće svojim udruženim snagama i potencijalima. Taj izazov nije ograničen na samo jedan narod, određenu skupinu ljudi ili određenu rasu, nego je Uzvišeni Allah zatražio od učenjaka čitavog svijeta, da se udruže, međusobno surađuju i potpomažu se, da bi stvorili jednu živu ćeliju. Ipak, oni sve do danas, iako su bili u stanju da ostvare brojne napretke u astronomij i drugim znanostima, nisu nikada bili u stanju stvoriti niti jednu živu ćeliju.

Izvor: نهاية العالم – الشيخ محمد الشعراوى

Obrada: A.Kusur za portal: www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Sramote Sudnji Dan

Ako želiš da ti Uzvišeni Allah pokrije sramote na Sudnjem danu, onda se drži ovih uputstava:

Ovo su djela koja te vode do uzvišenog stepena – da te Allah ne osramoti …

error: Oo !!