Večeras je noć kada Allah dž.š ne odbija dove! Murad dova – Dova za želju

Izvor: Rijaset.ba Ovo su kur’anske dove koje je lijepo učiti. Nema ništa sporno u tome

MURAD DOVA – DOVA ZA ŽELJU

EUZUBILLAHIMINEŠEJTANNIRADŽIM – BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM.ELHAMDULILLAHI RABIL ALEMIN VESELATU VESELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VEALA ALIHI VESAHBIHI EDŽMEIN.VELILLAHI MULKUSSEMAVATI VEL ERD VALLAHU ALA KULLI ŠEJIN KADIR.INNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERDI VAHTILA FILLEJLI VENNEHARI LEAJATIN LI ULIL ELBAB.ELLEZINE JEZKURUNELLAHE KIJAMEN VEKUUDEN VE ALA DŽUNUBIHIM VEJETEFEKKERUNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERD.RABBENA MA HALEKTE HAZA BATILA.SUBHANEKE FEKINA AZABENNAR .

RABBENA INNEKE MEN TUDHILINNARE FEKAD ANZEJTEH. VEMA LIZALIMINE MIN ENSAR.RABBENA INNENA SEMINA MUNADIJEN JUNADI LIL IMANI EN AMINU BIRABBIKUM FE AMENNA.RABBENA FAGFIRLENA ZUNUBENA VEKEFIR ANNA SEJIATINA VETEVEFENA MEAL EBRARRABBENA VE ATINA MA VEADTTENA ALA RUSULIKE VELA TUHZINA JEUMEL KIJAMEH.INNEKE LA TUHLIFUL MIAD.RABBENA ATINA FIDDUNIJA HASENETEN VEFILAHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR.RABBENAGFIRLI VELI VALIDEJJE VELIL MUNININE JEUME JEKUMUL HISAB.BISMILLAHI – R – RAHMANI – R – RAHIMEL – HAMDU LILLAHI RABBI – L – ALEMIN ER – RAHMANI – R – RAHIM MALIKI JEUMIDDIN IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN INDINE – S – SIRATA – L – MUSTEKIM SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM GAJRI – L – MAGDUBI ‘ALEJHIM VELE – D – DALLIN. AMIN.

Hvala Tebi vječni Bože stvoritelje jedinoga svemilosnog i sveopćeg gospodara Sudnjeg dana, samo tebe mi slavimo i molimo s bezbroj dova. Uputi nas pravim putem, putem kojim sipaš svoje blagodati koje znamo i ne znamo sačuvaj nas svoga gnjeva i nedaj da zalutamo. Budi slavljen Gospodaru u srcima sviju ljudi od Mašrika do Magriba dok prostor i vrije živi. Rahmetom nas svojim Bože pravoj sreći put pokaži, rahmetom nam svojim Bože bratsku ljubav nam osnaži. Bože daj da svi ko jedan držimo se svjesno svega što nam posla u Kur’anu kao rahmet svoj najveći. Jer to vodi pravim putem i vječitoj pravoj sreći, samo ti si svemogući koji sve što hoće može, pa i ovu Murad dovu uslušaj nam dragi Bože.Subhane rabike rabbil izzeti amma jusifunveselamun alel murselin velhamdulilahi rabil alemin.(Ovo proučiti tri puta i nanijetiti na šta hočeš i koja želja da bude uslišana kod Uzvišenog Allaha)

Odgovor:Esselamu alejkum!Ovo su kur’anske dove koje je lijepo učiti. Nema ništa sporno u tome.

Izvor: rijaset.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

OVU DOVU TREBA UČITI U POSLJEDNJOJ TREĆINI RAMAZANA

Devetnaesti džuz nas uči jednoj dovi. Dovu koju će uputiti nevjernici kada ugledaju meleke. Neka …

error: Oo !!