TundzinaSalavat
Tundzina Salavat dova

Tundžina Salavat je dova sa kojom se ostvaruju želje i otklanjaju nevolje. Subhanallah

ALLAHUMME SALLI ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN SALATEN TUNDŽINA BIHA MIN DŽEM-IL EHVALI VEL-AFAT, VE TAKDI LENA BIHA DŽEMI’ AL-HADŽAT VE TUTAHHIRUNA BIHA MIN DŽEM’IS-SEJJI’AT,

VE TERFE’UNA BIHA EALED-DEREDŽAT, VE TUBELLIGUNA BIHA AKSAL-GAJAT, MIN DŽEMI’ILHAJRATI FIL-HAJATI VE BA’DEL-MEMAT!

BI RAHMETIKE, JA ERHAMER-RAHIMIN!

Prevod:

Bože! Ti ukaži našem pejgamberu Muhammedu a.s. takvu milost, pomoću koje ćeš spasiti nas od svih strahota i nesreća; milost, kojom ćeš udovoljiti svim našim potrebama;

milost, kojom ćeš nas očistiti od svih greha i nevaljaština; milost kojom ćeš nas uzdignuti do najviših stupnjeva; milost, kojom ćeš nas dovesti do krajnih ciljeva, te ostvariti naše želje i težnje prema svim dobrima na ovom i budućem svetu.

Sve to, ja Rabbi, Ti učini iz Svoje velike milosti, o Svemilosni Bože!

Izvor: odbor islamske zajednice palilu-dzemat Borča

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

OVU DOVU TREBA UČITI U POSLJEDNJOJ TREĆINI RAMAZANA

Devetnaesti džuz nas uči jednoj dovi. Dovu koju će uputiti nevjernici kada ugledaju meleke. Neka …

error: Oo !!