Poslanik Allah Zemlja
PoslanikAllahZemlja

Da li je Poslanik a.s. vidio Allaha s.w.t.a. na Zemlji, vraćajući se iz pećine Hira?

Neki kažu da je Poslanik, sallalahu alejhi ve selem, vidio Allaha, dželle šanuhu, nakon njegovog silaska sa Hir`a

Muslimani su se složili da Poslanik, sallalahu alejhi ve selleme, nije vidio Allaha, dželle šanuhu, na Zemlji, niti je pak rekao da se On Uzvišeni spusta na Zemlju.

Ono što je vjerodostojno od hadisa Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, jesu njegove riječi:

“Naš se Gospodar spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, pa kaže: ‘Ko Me moli da mu uslišam, ko od Mene traži pa da mu dam, ko se od Mene oprostu nada pa da mu oprostim?’”(Buhari)

“Allah se spušta na zemaljasko nebo, pa se ponosi Svojim robovima na Arefatu među svojim melekima i kaže: ‘Pogledajte Moje robove! Došli su Mi prašnjavi i razbarušeni. Šta to oni žele? Šta to oni žele?’” (Muslim)

Neki kažu da je Poslanik, sallalahu alejhi ve selem, vidio Allaha, dželle šanuhu, nakon njegovog silaska sa Hir`a, gde mu je Džibril,alejhi sellam, po prvi put dostavio objavu. To je bez ikakve sumnje greška, jer Poslanik, sallalahu alejhi ve selem, kaže: “I dok sam silaziio (sa Hir’a) čuo sam neki glas. Podigoh svoju glavu te vidjeh meleka koji mi je došao na Hir’i kako sjedi na prijestolju između neba i Zemlje” (Buhari i Muslim)

Iz ovog se hadisa jasno vidi da je Poslanik, sallalahu alejhi ve selem, rekao da je vidio meleka od kojeg se prestrašio. Međutim, neki su riječ melek (anđeo) pročitali kao Melik (Vladar) i time su dokazali svoju tvrdnju da je to bio Allah, dželle šanuhu, što je očita greška i zabluda.

Ono što vjernici iskrenih i čistih srca mogu doživjeti kada se govori o Gospodaru, dželle šanuhu, jeste hadis Poslanika sallalahu alejhi ve sellem, koji je na pitanje Džibrila o čestitosti (ihsan) odgovorio: “Čestitost je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, pa zaista On tebe vidi .” (Prenosi Buhari )

Iz knjige: “Najbolja oporuka”, str: 22-23

Autor: Ibn Tejjmije, rahimehullah

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Profesor američkog univerziteta podsjetio na preporuke Muhammeda a.s., o ponašanju tokom epidemije / VIDEO

Fascinantni podaci i riječi hvale na naseg dragog Poslanika a.s. Video: Al Jazeera Balkans Podijelite …

error: Oo !!