Stepeni U Dzennetu
StepeniUDzennetu

Zapamtite! Tri osobe neće zaraditi visoke stepene u Džennetu:

Da nas Allah sačuva od ovih djela. Amin!

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Visoke stupnjeve u Džennetu neće zaraditi onaj ko se bude bavio vračanjem, niti onaj ko se bude povodio za strelicama mejsira, niti onaj ko se vrati s puta iz zloslutnje.” (Et-Taberani) Hadis je dobar. Vidjeti: Silsiletul-ehadisis-sahiha (2161).

Safijja b. Ebu Ubejd prenosi od jedne Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, žene da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko posjeti vračara i upita ga nešto u vezi s gajbom, pa mu povjeruje, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana.” (Muslim, 2230)

Vračari i gatari sarađuju sa šejtanima među džinima, a oni ne pomažu nikome sve dok ne promijeni svoju vjeru. Onaj ko to učini, slijedi mu, po islamu, smrtna kazna. Ko ode do njih i povjeruje u njihove tvrdnje, već je zakoračio u kufr, a ko ode bez prihvatanja njihovih sugestija, namaz mu neće biti primljen četrdeset dana.

Potvrdu da je to tako imamo u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Ebu-Hurejre, r.a.: “Ko ode do vračara i povjeruje u ono što kaže, zanijekao je ono sa čim je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem” (Tirmizi, 135; Ebu-Davud, 3904; Ibn-Madže, 639; Ahmed, 9252. Hakim za njega kaže da je vjerodostojan, 49/1, s čim se složio i Zehebi. Ibn-Hadžer kaže da Bezzar prenosi još dva hadisa, s dobrim lancem prenosilaca, koji pojačavaju stepen njegove vjerodostojnosti, Feth, 217/10)

Obrada: www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

UdaracMeleka

Došao je melek i udario me, a tada je vatra počela da izbija iz mog stidnog mjesta i iz mojih usta

Sada okusi kaznu, onaj čovjek ti sad ne može pomoći! Duže vrijeme istraživao sam pitanje …

error: Oo !!