LjubavniTest
Ljubavni Test

Test ljubavi. Šta će biti sa onima koji se vole na Sudnjem danu?

Šta znači istinska ljubav

Šta je ljubav? Jesu li to riječi? Kazati da nekoga voliš? Ili dokazati da nekoga voliš!

Istinska i prava ljubav u sebi sadržava činjenje djela za koje se drugi – otkud, kako, zašto, ima li smisla…?

Istinska ljubav podrazumijeva svoj život žrtvovati za nekoga drugog. Ili bar biti spreman, na to.

Samo oni koji ne vole, oni se ne žrtvuju za drugoga.

Kada ti je stalo nekoga – spreman si da činiš usluge, da se žrtvuješ, ne da bi nekome dokazao svoju ljubav, nego u tom dokazivanju u biti, na neki način, uživaš.

Bez obzira koliko djela iz čiste ljubavi bila teška i naporna i koliko se mnogo morali odreći svoga mira, lagodnosti, uživanja… to onima koji vole ne pada teško. Ne prigovaraju…

Ljubav majke prema djetetu i sva njena žrtava je možda najbolji primjer za to.

Kada nekog voliš… žudiš za njim. Ako si odsutan, želiš se vratiti. Ako si prisutan, želiš govriti i činiti ono što osoba kju voliš želi i što je usrećuje i radosti.

Svi ljudi žele biti okruženi s onima koji ih vole, ali svi ljudi žele biti s onima koje vole.

Uzvišeni Allah će u Svoju blizinu na Danju sudnjem nastaniti one koji Njega vole. Ustvari, nastaniće svakoga od nas sa onim koga volimo.On je Pravedan i nikoga neće primorati da bude sa onim koga nije volio.

Oni koje volimo, za koje se žrtvujemo, kome ugađamo, čijep \f, risust i blizinu želimo ovdje i sada – s njima ćemo biti na Danu sudnjem.

Da li volimo Allaha, dž.š.

Da, reći će(mo) mnogi. Ali i mnogi nevjerni muževi i nevjerne zene kazuju da vole one koje prvom prilikom prevare. Mnogi prevaranti i lažovi svojim jezicima kazuju umilne, ali lažne riječi..

Kako možemo znati da li stvarno volirno Allaha? Dakako da je to izvršavanje onoga šta od nas traži i čuvanje od onoga šta nam zabranjuje. Ali, On, Uzvišen i Slavljen neka je, zna da mi ljudi lahko kažemo, pa i ono što baš nije tako.

On, Uzvišeni, kaže svome Poslaniku da nam kaže: „Reci: Ako vi volite Allaha onda mene slijedite, pa će vas Allah (za) voljeti oprostiti vam grijehe vaše.,,

Ne voliš Allaha, ako ne slijediš Poslanika, s.a.v.s. Tačka. Poslanika siijediš onako kako je On, s.a.v.s., kazao daga se slijedi, a ne onako kako mi mislimo da treba. Poslanik se slijedi tako što činimo ono što ie on ćinio, da ne činimo ono što nije on činio. Da volimo što je on volio, da preziremo ono što je on prezirao…

Poslanik, s.a.v.s., se slijedi tako što postupamo uvijek na način kao on s nama.

Hoćemo li napraviti propust i grešku…. Vjerovatno da… ali On, dž.š., oprostiti nase greške…

Kada nekoga voliš i kada te povrijedi, oprostiš mu… Tako će i nama Allah, dž.š., oprostiti naše propuste i greške sve dok Ga budemo voljeli, ada bi ga istinski voljeli On nam je kazao da trebamo slijediti Njegovog odabranika, s.a.v.s.

Znam da ovo nećete uraditi 100%, ali ipak da napišem. Znam da ćete aad razloge da ne napišete ništa, ali ipak da vam kažem.

Napiši (znam da nećeš) djela kojim slijediš Poslanika, s.a.v.s., i djela koja radiš isključivo iz ljubavi prema Allahu, dž.š. Pročitaj ih. Presavij i stavi u novčanik.

Ako se pojavi još neko – dopiši.

Budi bolji čovjek – Sabahuddin Sijamhodžić

Obrada: www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

NeHodiZemljom

Mudrost dana: Ne idi zemljom nadmeno!

”A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u …

error: Oo !!