Islam Stav Gojaznost
IslamStavGojaznost

Hadis koji govori da će se pojaviti gojaznost

Pojavit će se ljudi koji će jesti kao što krava pase!

Mikdam b. Ma‘di Kerib, radijallahu anhu, čuo je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: “Nema gore posude koju čovjek može napuniti od stomaka; a dovoljno mu je da jede onoliko koliko će ga održati u životu. Budući da čovjek mora jesti, onda neka trećinu stomaka namijeni za hranu, trećinu za piće, a trećinu neka ostavi praznu kako bi lakše disao.”[1]

Sa‘d b. Ebu Vekkas, radijallahu anhu, pripovijeda da je čuo Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Pojavit će se ljudi koji će jesti kao što krava pase.”[2]

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, ovaj Mikdamov hadis, koji govori o umjerenom jedenju, univerzalan je temelj cjelokupne medicine. Kad bi se ljudi pridržavali ovog hadisa, bili bi, uz Allahovu pomoć, sačuvani od svih bolesti – prejedanje je uzrok svih bolesti.

Drugo, odlika Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba bila je skromnost u jelu i piću. Stoga nas je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da će se gojaznost pojaviti nakon odabranih generacija. Imran b. Husajn, radijallahu anhu, govorio je: “Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Najbolja je moja generacija, pa generacija koja će doći poslije nje.’ I ne znam je li spomenuo dvije ili tri generacije[3], a potom je dodao: ‘Nakon vas pojavit će se generacije koje će varati i ništa im se neće povjeravati; svjedočit će, ali svjedočenje od njih niko neće tražiti; zavjetovat će se, ali neće ispunjavati zavjete; i među njima će se pojaviti gojaznost.’”[4]

Treće, onaj ko je zabilježio navedeni Sa‘dov hadis uvrstio ga je u poglavlje u kojem se govori o pokuđenosti brbljanja. Mudžemmea je ispričao: “Trebalo je da Omer b. Sa‘d zatraži nešto od svoga oca, ali je počeo pričati šta ljudi govore i šta se pripovijeda. Otac ga nije ni slušao, a kada je sin završio, upitao ga je: ‘Jesi li završio!?’ ‘Jesam’, odgovorio je sin. Otac mu tada reče: ‘Nije trebalo da mi ispričaš sve što si mi ispričao! Nisi mi nimalo time pomogao da ti izađem u susret.”

A ja sam Sa‘dov hadis uvrstio u ovo poglavlje (mislim da sam prvi ko je to uradio) iz sljedećih razloga: prvo, zato što to zahtijeva vanjsko značnje hadisa; drugo, u obzir se uzima općenitost izraza, a ne posebnost povoda; i, treće, postoji tijesna veza između proždrljivca i brbljivca, a na to ukazuje mursel-hadis Fatime b. el-Husejn i Urve b. Ruvejma: “Najgori moji sljedbenici jesu oni koji se naslađuju u blagostanju, traže različite vrste hrane i odjeće, a kada govore, brbljaju.”[5] U tom smislu je i hadis Ebu Umame: “Pojavit će se ljudi što će jesti različite vrste hrane, piti različita pića, oblačiti raznovrsnu odjeću i brbljati – oni su najgori moji sljedbenici.”[6]

Iz knjige: Enciklopedija zabrana u islamu 3 dio.

Prevodilac: Abdurrahman Kuduzović

Za distribuciju zadužen Edin Pipić, kontakt telefon: 061 700 370.

[1] Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: Et-Tirmizi (2380), En-Nesai, u djelu Es-Sunenul-kubra, 8/512, Ahmed, 4/121, Ibnul-Mubarek, u djelu Ez-Zuhd (603), Et-Taberani, u djelima: El-Mužemul-kebir, 20/644 i 645, i u El-Mužemul-evsat (458), Musneduš-šamijjin(1375 i 1376), El-Hakim, 4/121, 331 i 332, El-Kudai, u djelu Eš-Šihab (1430) i neki drugi muhadisi, preko Jahje b. Džabira, a on od Mikdama. Ovaj je lanac prenosilaca vjerodostojan i spojen. Ovaj je hadis prenesen i nekim drugim lancima prenosilaca koji sežu do Mikdama; spomenuo sam ih u djelu Ikazul-himem str. 611 i 612.

[2] Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: Ahmed, 1/175-176 i 184, El-Bejheki, u djelu Šuabul-iman (4976) i Hennad, u djelu Ez-Zuhd (1154), s različitim lancima prenosilaca koji sežu do Sa‘da. Abdullah b. Amr i Abdullah b. Mesud, radijallahu anhum, prenijeli su hadise koji ga pojačavaju.

[3] Na predanje ne utječe to što se Imran, radijallahu anhu, ne sjeća tačno koliko je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo generacija. Imam je Ahmed, 4/267 i 4/277-278, zabilježio autentično predanje u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo četiri generacije.

[4] El-Buhari (2651) i Muslim (2535). Ovaj je hadis prenesen od nekoliko ashaba, radijallahu anhum, i on je stoga mutevatir, kao što to tvrdi Ibn Hadžer u djelu El-Isaba,1/12.

[5] Vidjeti: Silsiletul-ehadisis-sahiha (1891).

[6] Vidjeti: ibid (1891).

Minber.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Tri puta ga izbacivala zemlja iz mezara zbog grijeha koji je počinio!

Čovjeka izbacivala zemlja tri puta iz mezara zbog ovoga što je učinio:U pouzdanom predanju koje …

error: Oo !!