SuraKafirun
Sura Kafirun

Zašto se dva ajeta iz sure El-Kafirun (Kul-ja ejjuhel kafirun) ponavljaju dva puta?

Zbog čega se ova dva ajeta ponovljaju dva puta?

Pitanje: Allah, dž. š., kaže: „Reci: ‘O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,…’“ (Al-Kafirun, 1 – 5)

Zašto su ova dva ajeta ponovljena dva puta?

Odgovor:

Drugi i treći ajet sure Al-Kafirun se odnose na djela, a četvrti i peti se odnose na prihvatanje.

Tako da prvi ukazuju na djela, a posljednji na prihvatanje i zadovoljstvo.

Dakle, značenje bi bilo: Ja neću obožavati ono što vi obožavate niti ću sa tim biti zadovoljan, a i vi nećete obožavati ono što ja obožavam, niti ćete tim ibadetom biti zadovoljni.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Objašnjenje hadisa: “Najviše ljudi iz moga ummeta, poslije Allahovog određenja i kadera, umire od djelovanja duša”

Šta je ustvari urok? Šta je ustvari urok (ajn) o kojem kaže Uzvišeni: “Utječem se …

error: Oo !!