Na kojoj lokaciji se nalazi Dedždžal, i gdje je zatvoren?

Stvorio ga je Sulejman a.s., a zatvorili meleki, i čvrsto je vezan lancima

Kaže se da su ga zatvorili meleki, a neke predaje govore da ga je zatvorio Sulejman, a.s. Mi nemamo pouzdanog i tačnog dokaza o tome. Bitno je da je Dedžal uhapšen, da je u određenoj prostoriji čvrsto vezan lancima, te da će biti pušten u već određeno vrijeme. Gdje se tačno nalazi mjesto u kojem je zatvoren Dedžal?

Mjesto zatvora Dedžala je sigurno negdje na istoku, u oblasti današnjeg Horosana, iz mjesta “Jehudijje Isfahan” (na granici između Rusije i Irana). Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dedžal će se pojaviti u zemlji na istoku koju zovu Horosan.” U drugom hadisu Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dedžala će slijediti sedamdeset hiljada Jevreja iz lsfahana, zaogrnutih u ogrtače.”

Hadis koji govori o Džessasi je jasan, pa ga nije potrebno komentarisati, ali ćemo iz njega izvući određene zaključke:

l. Dedžal postoji trenutno, živ je još od poslanstva Muhammeda, s.a.v.s, zatvoren je i čvrsto vezan. 2. Kada bi njegovo mjesto bilo poznato, ne bi se moglo doći do njega, niti ga osloboditi, jer on ima precizan rok kojeg mu je Allah propisao, koji se ne može ni ubrzati ni usporiti.

3. Njegovom će izlasku prethoditi određeni predznaci, od kojih je isušenje Taberijskog jezera, prestanak rađanja palmi u Be j sanu i još neki drugi, koje ćemo poslije objasniti.

4. Mekka i Medina su dva mjesta u koja će biti zabranjen ulazak Dedžalu, također i Kuds, kao što stoji u drugim predajama.

5. Susret sa Dedžalom i razgovor s njim je razlog prelaska na islam Temima ed-Darimija, r.a.

159 Bilježe Tirmizi i Hakim, Albani smatra da je sahih i bilježi ga pod brojem 5487.

160 Bilježe Muslim i Ahmed.

Autor: Emin Muhammed Džemaluddin

Iz Knjige: Blizina pojave Mehdije i smak svijeta

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Onaj ko pješke krene na džumu… Trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume:

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. …

error: Oo !!