Pustinjske Kamile
PustinjskeKamile deve

Zašto je deva bila i ostala simbol bogatstva, moći i ibreta

A zašto oni ne pogledaju u kamile – kako su stvorene?

Kur’an postavlja pitanje: “A zašto oni ne pogledaju u kamile– kako su stvorene” (Sura al-Gašije, ajet 17). Tako se u Kur’anu  spominje i deva poslanika Saliha, u suriZidine: “A Semudu smo poslali  njihovabrata Saliha, govorio bi im: “O moj narode, Allahu vi robujte, pa, vi drugogboga osim Njega nemate!

Razgovijetni dokaz dolazi vam evo od Gospodara vašega, ovaAllahova kamila znak je vama, pa ostavite je nek po Zemlji Allahovoj pase i zlojoj nikakvo ne nanosite da vas kazna bolna ne sustigne!” (ajet 73), 

a u suri  Hud “O moj narode, evo, kamila je ova znak vama od Allaha, i vi je po Allahovoj zemlji pustite da pase i nikakvim zlom joj ne naudite, da vas ne bi pogodila kazna bliska!” (ajet 64).

Deve su bile dragocjena imovina beduina, i zbog toga se pripovijeda da je grupa beduina pitala  Poslanika: O Božiji Poslaniče, da li u Džennetu ima deva? Poslanik ih je umirio rekavši da se u Džennetu nalazi sve za čim čovjek žudi.

Poslanik nije samo unosio smiraj u duše beduina, već je uputio savjet čovjeku koji ga je pitao za oslanjanje na Uzvišenog Allaha, rekavši mu: “Zaveži kamilu i pouzdaj se u Boga”, što znači da znamo da je sve po Božijem određenju, ali se moramo pripremiti, zavezati svoju kamilu a potom se osloniti na Allaha da je sačuva.

Kamile, uz sve svoje kvalitete poput nošenja tereta i prelaženja velikih daljina bez umora, imaju jednu čudnu osobinu koju ne znaju mnogi izvan arapske tradicije: to je njihova ljubav prema muzici.

One mogu da trče nevjerovatno brzo ako ih predvodi neko sa lijepim glasom. Abu Nasr al-Sarradž (umro980./370.) priča o jednome beduinu koji je imao 99 deva čija su se leđa slomila od tereta nakon što su došle kući sa teškim tovarom, zato što su ih pjesme vodiča poticale da trče takobrzo da su stigle do odredišta za pola  predviđenog vremena.

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Zamislite da vam ovo ljekar kaže: Još mjesec ćeš živjeti i umrijeti! Slučaj sa jednim bratom…

Oduševio me televizijski intervju sa jednim eminentnim alimom, iz kojeg sam mnogo naučio, pa želim …

error: Oo !!