Sabah Namaz
SabahNamaz

Kako na najlakši način ustati na sabah-namaz? (Video)

Lejla Tutić u narednom videu objašnjava kako na najlakši način ustati na sabah:

Sabah-namaz je prva molitva u toku dana. S obzirom da vrijeme u kojem se klanja, za sabahje potrebna priprema.

Ako praktikujemo obavljanje sabah-namaza u džematu, u džamiji imati ćemo nezamjenjivo duhovno iskustvo i produktivan dan jer je to najbolji početak.

Detaljni opis kako se klanja sabah namaz:

Vrijeme sabahskog namaz nastupa od zore i traje do pred izlazak sunca. Sabahski namaz sastoji se od četiri rekata, dva sunneta i dva farza.

Sva četiri rekata se klanjaju na isti način. Na stojanju nakon početnog tekbira uči se subhaneke, euzubila, bismila, fatiha i jedna sura.

SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. (Neka si slavan, Bože! Neka Ti je svaka hvala! Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostižna je Tvoja Veličina! Osim Tebe, drugog Boga nema.)

E’UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM (Utječem se Allahu od prokletog sejtana! BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM  (U Ime Allaha, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog!)

Fatiha: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NESTE’IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN’AMTE’ ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI’ ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopćem Dobročinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć molimo. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Amin)

jedna sura

Kad se sve ovo prouči na kijamu, nakon toga izgovarajući ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku’ i na istom se izgovori 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! (Slavljen je moj Veliki Gospodar) Zatim, ispravljajući se sa rukua, kaže se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD. Nakon toga, izgovarajući ALLAHU EKBER, spustimo se na sedždu, pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: čelo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu.

Na sedzdi se tri puta kaže: SUBHANE RABBIJEL-EALA! To je prva sedžda. Zatim se, izgovarajući ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajući ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedždu, na kojoj se uči isto što i na prvoj sedždi, (tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA)

Vraćajući se sa druge sedžde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat.

Drugi rekat je identičan prvom.

Na sjedenju se uči Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU, digne se desni kažiprst i posije izgovaranje zadnje riječi navedene RESULUHU, spušta se prst i uči se ostatak salavata. (Čast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Njega treba iznad svega poštivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Nek si spašen, o Božiji poslaniče, neka se na tebe izlije Božija milost i blagoslov! Neka se Božije spas nama i svima dobrim robovima Božijim! Ja srcem vjerujem a jezikom očitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik.

SALAVAT

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID. ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID.

(Bože, Ti učini osobitu milost Muhammedu (a.s) i njegovom rodu, kao što si to učinio Ibrahimu (a.s) i njegovom. Ti si hvaljen i slavljen! Bože, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao što si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. Ti si, Bože, hvaljen i slavljen.)

DOVA

ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU’MININE JEVME JEKUMUL -HISAB!

(Bože, Gospodaru nas! Daj nam na ovom svijetu dobro, a i na budućem svijetu dobro, i sačuvaj nas od džhenemske (paklene) vatre! Gospodaru nas! Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima, kao i svima vjernicima onoga dana, kad budemo polagali račun za svoja djela!)

Zatim se preda selam, prvo na desnu stranu okrenuvši lice prema desnom ramenu, izgovarajući riječi: ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajući opet riječi ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! To znači: Neka je na vas spas, pozdrav i milost Božija!

A onda, iza selama prouči se ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DZELALI -VEL-IKRAM Prijevod: Boze, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas. Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru veličine i plemenitosti!

Akos.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Tuzla: Masallah, žena na autobuskoj stanici obavlja namaz (Video)

Video snimljen ispred SKPC Mejdan u Tuzli, na autobuskoj stanici koja se nalazi neposredo do …

error: Oo !!