Hadis Vjerovjesnik
HadisVjerovjesnik

Ovo je ‘nagrada’ za onoga ko se ismijava s riječima Vjerovjesnika

Primjer iz života ashaba kada se jedan prisutni počeo ismijavati sa hadisom…

Imam Ibnul-kajjim El-Dževzijje, rahimehullah, kaže:

“Ahmed b. Mervan El-Maliki spominje u svojoj knjizi „El-Mudžalese“ da je Ahmed b. Šu’ajb pripovijedao sljedeće:

Bili smo kod nekih muhaddisa u Basri, pa su nam neki od njih citirali Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis:

„… meleci, iz zadovoljstva, ispod onoga koji krene da traži znanje podmeću svoja krila!“1,

a sa nama je u tom medžlisu bio neko od mu’atezila2, i počeo je da se ismijava s hadisom, te je rekao:

„Allaha mi, sutra ću u svoje nanule ukucati eksere, pa ću njima gazati krila meleka!“.

On je to i učinio, pa je počeo hodati u tim nanulama, te mu se obe noge isušiše, i zadesi ga neka bolest od koje više nije mogao hodati na svojim nogama.”

Izvor: Miftahu daris-se’ade (1/64)

Menhedž

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Zamislite da vam ovo ljekar kaže: Još mjesec ćeš živjeti i umrijeti! Slučaj sa jednim bratom…

Oduševio me televizijski intervju sa jednim eminentnim alimom, iz kojeg sam mnogo naučio, pa želim …

error: Oo !!