MeleciDonosenjeSalavata
Salavati od strane meleka

Ako želite da i na vas meleci, pa čak i Allah donosivaju salavate, onda činite ove stvari:

Allahu ekber! Ovo vrijedi znati…

1.Meleki donose salavat na one koji ljude podučavaju dobru
Od Ebu Umame El-Bahilija se prenosi da su Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, spomenuta dvojica ljudi, od kojih je jedan pobožnjak, a drugu učenjak, pa je Poslanik rekao:“Prednost učenjaka nad pobožnjakom kao moja prednost nad vama.Doista Allah, meleki i stanovnici Zemlje i nebesa pa čak i mravi i ribe donose salavat na onoga ko ljude podučava dobru.“

Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasen garib, dok ga Albani ocjenjuje kao hasen (dobar)
Vidi:“Miškatu-l-mesabih 1 /46 i Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib 1/ 19

2.Meleki donose salavat na one koji su u prvim saffovima.
Hadis o ovome bilježi Ahmed i Nesai sa dobrim lancem prenosilaca. Albani ovaj hadis ocjenjuje kao sahih li gajrihi, Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib 1/ 58
Drugi hadis na ovu temu govori o tome da Allah i meleki donose salavat na one koji su u prvom i drugom saffu.( Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1/ 118)

3.Allah i meleki donose salavat na one koji popunjavaju praznine u saffovima.
Hadis o ovome bilježe Ahmed , Ibn Madže , te Ibn Huzejme, Ibn Hibban uz svojim Sahihima, a šejh Albani veli da je hadis hasen sahih, Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /121)

4.Allah i meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur
Ibn Omer prenosi da je Resul, sallallahu alejhi ve selleme, kazao:“Allah i meleki blagosiljaju one koji ustaju na sehur.“ Bilježi ga Taberani U Evsatu i Ibn Hibban u Sahihu, dok ga he šejh Albani ocjenio kao hasen sahih.( Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /257)

5.Meleki donose salavat na onoga ko isčekuje namaz u džamiji
Hadis na ovu temu prenosi Ebu Hurejre, a Albani ga ocjenjuje kao sahih.

6.Sedamdeset hiljada meleka donose salavat na onoga ko posjeti bolesnika.
Hadis bilježi Hakim i Ibn Hibban u svome Sahihu.Šejh Albani je hadis ocjenio vjerodostojnim.
Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /197)

7.Meleki donose salavat na onoga ko donosi salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme
Hadis bilježi Ahmed u Musnedu, a Albani kaže da je hadis sahih mursel.

Vidi:Sahihu-l-Džami’ 5 /174

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Znate li od kad je ‘polumjesec’ simbol vjere islama? To je uvedeno poslije Poslanika a.s.

Šta znači polumjesec na munarama, od kada datira, i ko je uveo taj simbol na …

error: Oo !!