MeleciDonosenjeSalavata
Salavati od strane meleka

Ako želite da i na vas meleci, pa čak i Allah donosivaju salavate, onda činite ove stvari:

Allahu ekber! Ovo vrijedi znati…

1.Meleki donose salavat na one koji ljude podučavaju dobru
Od Ebu Umame El-Bahilija se prenosi da su Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, spomenuta dvojica ljudi, od kojih je jedan pobožnjak, a drugu učenjak, pa je Poslanik rekao:“Prednost učenjaka nad pobožnjakom kao moja prednost nad vama.Doista Allah, meleki i stanovnici Zemlje i nebesa pa čak i mravi i ribe donose salavat na onoga ko ljude podučava dobru.“

Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasen garib, dok ga Albani ocjenjuje kao hasen (dobar)
Vidi:“Miškatu-l-mesabih 1 /46 i Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib 1/ 19

2.Meleki donose salavat na one koji su u prvim saffovima.
Hadis o ovome bilježi Ahmed i Nesai sa dobrim lancem prenosilaca. Albani ovaj hadis ocjenjuje kao sahih li gajrihi, Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib 1/ 58
Drugi hadis na ovu temu govori o tome da Allah i meleki donose salavat na one koji su u prvom i drugom saffu.( Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1/ 118)

3.Allah i meleki donose salavat na one koji popunjavaju praznine u saffovima.
Hadis o ovome bilježe Ahmed , Ibn Madže , te Ibn Huzejme, Ibn Hibban uz svojim Sahihima, a šejh Albani veli da je hadis hasen sahih, Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /121)

4.Allah i meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur
Ibn Omer prenosi da je Resul, sallallahu alejhi ve selleme, kazao:“Allah i meleki blagosiljaju one koji ustaju na sehur.“ Bilježi ga Taberani U Evsatu i Ibn Hibban u Sahihu, dok ga he šejh Albani ocjenio kao hasen sahih.( Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /257)

5.Meleki donose salavat na onoga ko isčekuje namaz u džamiji
Hadis na ovu temu prenosi Ebu Hurejre, a Albani ga ocjenjuje kao sahih.

6.Sedamdeset hiljada meleka donose salavat na onoga ko posjeti bolesnika.
Hadis bilježi Hakim i Ibn Hibban u svome Sahihu.Šejh Albani je hadis ocjenio vjerodostojnim.
Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /197)

7.Meleki donose salavat na onoga ko donosi salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme
Hadis bilježi Ahmed u Musnedu, a Albani kaže da je hadis sahih mursel.

Vidi:Sahihu-l-Džami’ 5 /174

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

AHMED EF. ADILOVIĆ: BAJRAMI U DISCO KLUBOVIMA I KAFANAMA UZ ALKOHOL NESPOJIVI SU S NAŠOM TRADICIJOM I VJEROM

Ahmed ef. Adilović, muftija travnički, u razgovoru za Anadoliju naglasio je da muslimani u Bosni …

error: Oo !!