Kako je Poslanik a.s. liječio intimne i seksualne probleme kod omladine:

Ovo su najkorisniji savjeti omladini:

Prisjećanje na hadis: Prenosi da je jedan mladić došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Allahov poslaniče! Dozvoli mi blud!…

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je liječio probleme ovakve vrste tako što je podsticao na brak u ranoj mladosti. Također je onoga koji nije bio u mogućnosti da se oženi podsticao na post i time naglasio kako se trebaju zatvoriti svaka vrata koja vode ka razbuktavanju strasti. Jedna od stvari je zabrana osamljivanja sa ženama strankinjama i gledanje u njih. Također je kroz razgovor sa mladićima upozoravao na opasnost i ružnoću bluda.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „O skupino mladića, ko od vas ima mogućnosti neka se oženi, jer mu to pomaže u obaranju pogleda i čuvanju spolnog organa. Ukoliko neko ne može da se oženi neka posti jer mu je to zaštita.“ (Hadis bilježi Buhari, br. 4677 i Muslim, br. 2485.)

I rekao je: „Ako vam dođe neko sa čijom ste vjerom i ponašanjem zadovoljni, oženite ga. Ukoliko tako ne postupite na zemlji će zavladati velika smutnja i nered.“ (Hadis bilježi Tirmizi, br. 1005.)
I rekao je: „Neka se niko ne osamljuje sa ženom ukoliko tu nije prisutan njen mahrem.“ (Hadis bilježi Buhari, br. 2784 i Muslim, br. 2391.)
Kada je upitan o gledanju u žene Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Okreni svoj pogled.“ (Hadis bilježi Ebu-Davud, br. 1836.)
I rekao je: “Bludnik u trenutku dok čini blud nije vjernik.“ (Hadis bilježi Buhari, br. 2295 i Muslim, br. 86.)

Prenosi da je jedan mladić došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Allahov poslaniče! Dozvoli mi blud!“ Prisutni kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, okrenuše mu se i počeše ga koriti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: „Priđi.“ Mladić mu priđe. „Sjedi“ – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što je sjeo pored Allahovog Poslanika, upita ga: „A da li bi volio da neko čini blud s tvojom majkom?!“ „Ne, tako mi Allaha! Sačuvao me Allah toga!“ – odgovori mladić. „Takođe, i drugi ljudi ne vole da se to čini s njihovim majkama!“ – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče. „A voliš li da se to čini s tvojom kćerkom?“ – ponovo ga upita Allahov Poslanik. „Ne, tako mi Allaha! Sačuvao me Allah toga!“ – odgovori mladić, na što mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Također i drugi ljudi ne vole da se to čini s njihovim kćerima!“

Ponovo ga upita Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „A da to neko učini s tvojom sestrom, bi li volio?“ „Ne, tako mi Allaha! Sačuvao me Allah toga!“ – odgovori mladić. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je nastavio dalje pitati a mladić bi uvijek davao isti odgovor, sve dok, na kraju, Allahov Poslanik mu nije stavio ruku na njega i proučio: „Gospodaru moj! Oprosti mu grijehe, očisti njegovo srce i sačuvaj njegovo stidno mjesto!“ Nakon toga, mladić se više nikada nije okretao nemoralu. (Hadis bilježi Ahmed, br. 21185.)

A kada je u pitanju homoseksualnost u islamu je ona na većem stepenu zabrane od bluda. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah je prokleo onoga ko radi ono što je radio Lutov narod. Allah je prokleo onoga ko radi ono što je radio Lutov narod. Allah je prokleo onoga ko radi ono što je radio Lutov narod.“ (Hadis bilježi Ahmed, br. 2763)

Izvor: أحمد بن عثمان المزيد علاج المشكل الجنسية

obrada: Religis

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Evo šta se desilo sa momkom koji je pljunuo na Kur’an u bolnici

Kur’an (arapski: القرآن, fonetski: al-Qurʾān) je sveta knjiga islama. Muslimani vjeruju da je Kur’an Božija …

error: Oo !!