Ucenje Zikr Allah
UcenjeZikrAllah

Nakon učenja ovog zikra Allah prima dobra djela i uslišava dove!

Ovu vrstu zikra mnogi ljudi zapostavljaju, iako se u njemu nalazi neizmjerno dobro

Ponekad se čovjek probudi usred noći i onda jednostavno nastavi da spava, međutim, kada to uradimo, nismo ni svjesni da tako propuštamo velike šanse, jer kad bismo znali kolika je nagrada da u to vrijeme spomenemo Allaha, ne bismo nikada sebi dozvolili da je propustimo. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko se probudi u toku noći (pa želi nastaviti spavati, ali se sjeti Allaha) i izgovori:…

‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir. Subhanallah, la ilahe ilallah vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billah! (Nema Boga osim Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva hvala, i On je svemoćan.

Slavljen neka je Allah, nema boga osim Njega, Allah je najveći – nema snage ni moći osim kod Uzvišenog Allaha), pa nakon toga abdesti i klanja, namaz će mu biti primljen, a ako poslije ove dove izgovori: ‘Allahu moj, oprosti mi!’, bit će mu uslišano. Ako u dovi traži dobro (hajr), Allah će mu to i podariti.”

Facebook Stop paljenju Kur’ana

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Dova koja štiti od Džehennemske vatre

o nakon sabah-namaza sedam puta prouči sljedeće riječi, i u toku tog dana umre, bit …

error: Oo !!