DjeloKojeCeNasZastititi
Dobro djelo

Djelo koje će nam zaštititi lice od džehennemske vatre, prilikom polaganja računa

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će robu kada stane pred Uzvišenog Allaha radi polaganja računa, u susret izaći Vatra i stati naspram njegovog lica

Također nas je obavijestio i to da će sadaka štititi svoga sahibiju (onoga koji ju je davao) od Vatre.

Bilježi se u dva Sahiha od Adi j b. Ha tima da je Allahovog Poslanik alejhi selam, rekao: “Svaki od vas će razgovarati sa svojim Gospodarom bez posrednika. Kada čovjek pogleda na svoju desnu stranu vidjeće ono što je pripremio od djela, kada se okrene i pogleda na lijevu stranu vidjeće ono što je pripremio od djela, pa kada baci pogled ispred sebe, ispred svojih očiju će ugledati Vatru, zato se čuvajte Vatre pa makar sa pola hurme.”

Imam Muslim bilježi hadis Adija b. Hatima kojeg on prenosi od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem je rekao:

“Ko je od vas u stanju da se zaštiti od Vatre pa makar sa pola hurme neka to i uradi.”

Dok imam Buharija bilježi hadis Adija b. Hatima kojeg on prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem je rekao: “Svaki od vas će stati pred svoga Gospodara, tada između Njega i vas neće biti zastora niti prevodioca koji će prevoditi. Allah će upitati roba: “Zar ti nisam dao imetak?” “Jesi!” “Zar ti nisam poslao poslanika?” “Jesi!” Čovjek će tada pogledati desno i ugledati vatru, pa će baciti pogled na lijevu stranu i vidjeti vatru! Zato neka se svako od vas zaštiti od Vatre pa makar sa pola hurme, a ako ni to ne nađe onda lijepom riječi.”

Abdurahman b. Se mure prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam jednog dana izašao pred njih i rekao: “Sinoć sam u snu vidio čudne stvari”, zatim je spomenuo poduži hadis u kojem između ostalog stoji: “Vidio sam čovjeka iz moga ummeta kako pokušava da zaštiti svoje lice od džehennemske vatre i njenih iskri, u tom je došla njegova sadaka i napravila pregradu između njegove glave i vatre, praveći tako i hlad na njegovom licu.” Hadis je prethodno spomenut.

Iz knjige: STRAH OD VATRE I SPOZNAJA STANJA KUĆE PROPASTI

Autor: El-Hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli El-Bagdadi El-Dimeški

Priprema: Put vjernika

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Saobraćajni prekršaj koji me je podsjetio na polaganje računa na Sudnjem danu

Kada sam živio u Americi (Njujork), stiglo mi je pismo poštom da sam počinio saobraćajni …

error: Oo !!