Klanje Kurbana
KlanjeKurbana

Šta reći za ljude koji prinose kurbane nekom drugom mimo Allaha?

Od opće-poznatih stvari u vjeri, koje bi trebali svi da znaju, jeste da se klanje ili prinošenje žrtve smatra pokornošću s kojom se čovjek približava svome Gospodaru

Odgovor: Na više mjesta smo spominjali da je tevhidul-ibāde izdvajanje Allāha, subhānehu ve te’āla, u činjenju ibādeta, tako da se ni jedna vrsta ibādeta ne čini nekom drugom mimo Njemu, Uzvišenom.

Od opće-poznatih stvari u vjeri, koje bi trebali svi da znaju, jeste da se klanje ili prinošenje žrtve smatra pokornošću s kojom se čovjek približava svome Gospodaru, jer Allah je to naredio rekavši: “… pa klanjaj Gospodaru svome i kurban kolji.” (El-Kevser, 2), a sve čime se rob približava Allāhu je ibādet.

S tim u vezi, ako čovjek zakolje nešto kao žrtvu nekom drugom mimo Allāha, kao vid veličanja ili poniznosti ili s nijetom približavanja, isto kao što se tim putem veliča Allāh, dželle šanuh, pa nema sumnje da ta osoba, radi takvog djela, biva mušrikom, mnogobošcem. A onaj ko postane mušrik, Allāh nam je pojasnio da je takvom zabranio ulazak u Džennet, te da će mu prebivalište biti Vatra.

Imajući u vidu spomenuto, kažemo da ono što rade pojedini ljudi prinoseći žrtve kaburovima osoba za koje misle i tvrde da su evlije, sve to je djelo širka koji počinioca izvodi iz vjere.

Moj savjet ovima je da se pokaju Uzvišenom Allāhu od onoga što su radili i što rade. Pa, ako se pokaju Allāhu i te žrtve budu prinosili samo Njemu, Jedinom, isto kao što se klanjaju i poste samo Njemu, pa doista će im Allāh oprostiti ono što je prethodilo, kao što kaže: “Reci onima koji ne vjeruju; ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo…” (El-Enfāl, 38)

Ali, to nije sve, nego će im Allāh dati i više od toga, pa će im njihova loša dijela zamijeniti dobrim, kao što je rekao Uzvišeni: “…i oni koji mimo Allāha drugog boga ne mole, i koji, one koje je Allāh zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtjeva, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati, osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allāh će njihova hrđava djela u dobra promjeniti, a Allāh prašta i Milostiv je.” (El-Furkān, 68-70)

Savjetujem onima koji se približavaju kaburova prinoseći im žrtve da se pokaju Allahu od toga, da Mu se povrate, da Mu iskreno ispovijedaju vjeru. A ako se pokaju, neka se raduju oprostu Plemenitog i Blagodarnog, jer se Uzvišeni Allāh, doista, raduje pokajanju pokajnika i povratku onog ko žudi da Njim.

Šejh Muhammed ibn Sālih el-‘Usejmin, rhm.

(Fetāva ulemail-beledi-l-harām, str. 71-72)

Prijevod: Amir I. Smajić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Cestitanje Bozica

Propis čestitanja Božića i Nove godine nemuslimanima

Čestitanje nemuslimanima u dunjalučkim (ovosvjetskim) stvarima je dozvoljena PITANJE: Kakav je propis čestitanja božića i …

error: Oo !!