Poklon Musliman
PoklonMusliman

Da li je dozvoljeno odbiti poklon od muslimana?

Kratki osvrt na propis o ponašanju prilikom nuđenja i primanja hedije – poklona

Halid b. Adevi el-Džuheni, radijallahu anhu, govorio je: “Kome njegov brat musliman pokloni nešto, a on to nije tražio, niti se tome pohlepno nadao, neka poklon svakako prihvati, to je opskrba koju mu je Allah poslao.”¹

Ibn Mesud, radijallahu anhu, pripovijedao je da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odazivajte se na poziv, nemojte odbiti poklon i nemojte tući muslimane.”²

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeno je odbijanje ponuđenog poklona.

Drugo, dopušteno je uzeti poklon ako ga čovjek nije zatražio ili pak pohlepno se nadao da će ga dobiti.

Treće, ako se desi da čovjek zatraži poklon ili mu se pak pohlepno nadao pa ga onaj drugi prisili da ga uzme, može ga uzeti, a Allah, dželle šanuhu, najbolje zna.

Izvor: Enciklopedija zabrana u islamu 2, poglavlje “Zabranjeno je odbijanje poklona od muslimana”

Autor: Selim el-Halili

Priprema: Menhedž

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu:

Dva grijeha zbog kojih će čovjek biti kažnjen na dunjaluku: U hadisu koji je zabilježio …

error: Oo !!