Sedza Allah Glava
SedzaAllahGlava

Nemojte u namazu sa rukua i sedžde dizati glavu prije imama, jer vas Allah može pretvoriti u ove životinje

Dizati glavu sa ruku’a ili sedžde prije imama je haram kao što to naglašava Nevevi rahimehullah u Rijadus-salihinu i u komentaru Muslimovog Sahiha (Str. 512, hadis 1751)

Takav čin je jedan od velikih grijeha po mišljenju Ibn Kajjima El-Dževzijje, Hejtemija i drugih učenjaka.

Ovi učenjaci svoj stav temelje na slijedećim hadisima:

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Zar se ne boji onaj koji digne svoju glavu sa ruku’a ili sa sedžde prije imama da mu Allah pretvori njegovu glavu u magareću glavu (ili pretvori njegov lik u lik magarca).” (Multefekun alejhi)

U drugoj predaji ovoga hadisa se kaže: “Zar se ne boji onaj koji digne svoju glavu prije imama da mu je Allah pretvori u glavu psa.”(Bilježe ga Ibn Hibban i Taberani sa dobrim senedom)

Izvor: Dr Fuad Sedić – (ﻜﺑﺎﺌﺮ) Veliki grijesi

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Pogledajte šta se dogodilo ženi u bolnici „Dr. Abdulmuhsin el-Ahmed“ / Video

ALLAHOVO ČUDO U SAUDIJSKOJ BOLNICI Zena 42 godine u centru “Emir es-Sultan za srcane bolesti …

error: Oo !!